ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Євгеній Улько

Анотація


Актуальність. Спад виробництва продукції тваринництва пов'язаний з неподоланими проблемами, які є ядром структурної кризи даної галузі. Крім того вихід з економічної кризи тваринництва виявився досить ускладненим, а для соціально-економічної сфери села болючим. Нова реформаторська парадигма виведення вітчизняного АПК на новий поступальний шлях розвитку, яка передбачала глибинні зміни базових економічних принципів та опираючись на дію їх законів, не враховувала в повній мірі концепцію сталості, а безпосереднє вирішення такого роду проблем знаходилося поза увагою інституціоналізму. Мета. Розвинути підхід щодо формування сталого розвитку тваринництва на засадах інституціонального забезпечення. Методи. Дослідження проводилися на основі монографічного, абстрактно-логічного, економіко-статистичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. Проаналізований стан розвитку сільського господарства в цілому та зокрема тваринництва в Україні за 1990-2014 рр. Ситуація з останнім вказує на неподоланність структурної кризи, відмічено, що певний час в галузі відбувалася деяка стабілізація, яка не стала базисом для сталого її розвитку. Установлено необхідність якомога швидких інституціональних змін задля сприяння сталому розвитку тваринництва України. Питання щодо сталого розвитку тваринництва розглянуто на базі аналізу організаційно-економічних та фінансових проблем цієї галузі. Розвинуто концептуальний підхід щодо сталого розвитку тваринництва на основі його інституціонального забезпечення. Перспективи. Подальші дослідження в цьому напрямі слід здійснювати в обґрунтуванні основних факторів активізації розвитку тваринництва на засадах сталого розвитку

Ключові слова


тваринництво; інституціональне забезпечення; інститути; норми; правила; структурна криза; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткач, А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія [Текст] / А.А. Ткач. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

Чухно, А.А. Інституціонально-інформаційна економіка [Текст] / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Знання, 2010. – 687 с.

Данилишин, Б.М. Економіка природокористування: Підручник [Текст] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян. – К.: Кондор, 2010. – 465 с.

Івашура, А.А. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва [Текст] / А.А. Івашура // Сільськогосподарська екологія: навч. посіб. для ВНЗ за заг. ред. В.О. Головка, А.З. Злотіна, В.Л. Мєшкової. – Х.: Еспада, 2009. – 624 с.

Сільське господарство України: стат. збірник за 2014 рік [Текст] / Державна служба статистики України; відпов. за вип. О.М. Прокопенко. – К. – 2015. – 379 с.

Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.): стат. збірник за 1990-2010 рр. [Текст] / Державна служба статистики України; за ред. Н.С. Власенко. – К. – 2012. – 48 с.

Сільське господарство України: стат. збірник за 2013 рік [Текст] / Державна служба статистики України; відпов. за ред. Н.С. Власенко. – К., 2014. – 390 с.

Тваринництво України: стат. збірник за 2014 рік [Текст] / Державна служба статистики України; за ред. Н.С. Власенко. – К., 2015. – 211 с.

Рубан, Ю.Д. Глобальные проблемы в животноводстве и направления их решения [Текст] / Ю.Д. Рубан. – Харьков: Эспада, 2012. – 240 с.

Мельник, Л.Г. Економіка природних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Мельник, І.М. Сотник, О.Ю. Чигрин. – Суми: Університетська книга, 2010. – 348 с.

Богіра, М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект. [Моногр.] [Текст] / М.С. Богіра. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2008. – 225 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет