ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Автор(и)

  • Оксана Агрес Львівський національний аграрний університет,

Ключові слова:

корпоративне управління, Спостережна рада, статут, комерційний банк, комітет, Правління банку

Анотація

Актуальність. Фахівці корпорації останнім часом приділяють значну увагу корпоративному управлінню у банківському секторі. Це пояснюється тим, що банки мають уніфіковані структуру та діяльність, які вимагають високого рівня відповідальності та прозорості, що викликає актуальність теми дослідження. Запровадивши найкращі принципи корпоративного управління, банківські установи можуть стати прикладом для інших економічних суб’єктів та сприяти підвищенню рівня корпоративних відносин своїх клієнтів. Розвиток корпоративного управління у банківському секторі сприятиме підвищенню доступності до банківських кредитів, зниженню ризиків та підвищенню прибутків банків. Мета. Метою статті є виокремлення найбільш важливих характеристик організації системи корпоративного управління в банківському секторі національної економіки. Методи. В дослідженні використовувались методи теоретичного і творчого осмислення вибраної тематики. Результати. На підставі аналізу особливостей організації системи корпоративного управління в комерційних банках України автором виокремлено пріоритетні напрями державного сприяння її розвитку, конкретизовано заходи з їх реалізації в сучасних умовах господарювання. Перспективи. Перспективою вдосконалення системи корпоративного управління банку є збільшення банківського кредитування та прибутковості фінансово-кредитного інституту.

Біографія автора

Оксана Агрес, Львівський національний аграрний університет

к.е.н., в.о. доцента кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Денис О. Корпоративне управління в банках [Текст] : навч. посіб. / О. Денис. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 225 с.

Івасів І. Проблеми корпоративного управління в банках України / І. Івасів // Журн. європ. економіки. – 2008. – № 7. – С. 232-241.

Криклій А. С. Корпоративне управління в банках: міжнародний досвід та процеси становлення в Україні / А. С. Криклій // Економіка і держава. – 2008. – № 1. – С. 13-16.

Костюк А. Н. Корпоративное управление в банке [Текст] : монография / А.Н. Костюк. – Сумы : ГВУЗ "УАБД НБУ", 2008. – 332 с.

Про затвердження Принципів корпоративного управління : рішення НКЦП та ФР від 22.07.2014 р. № 955 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/law/18922.

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення кор- поративного управління в банках України : постанова правління Національ- ного банку України від 28 берез. 2007 р. № 98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.

Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» від 4 липня 2014 року № 1587-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1587-18.

Сафронова О. Державне сприяння розвитку системи корпоративного управління в комерційних банках України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-2-18.pdf.

Enhancing Corporate Governance for Banking: Basel Committee, February 2006 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources. worldbank.org/INTAFRSUMAFTPS/Resources/Enhancing Corporate Governance forBanking.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Агрес, О. (2016). ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ. Економічний дискурс, (1), 82–88. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128153

Номер

Розділ

Статті