ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

  • Вікторія Остапенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
  • Микита Кіпа Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,

Ключові слова:

страхова компанія, інвестиційна діяльність, портфель акцій, індекс української біржі, ризик, доходність

Анотація

Вступ. Фінансування економічного зростання в Україні набуває все більшого значення. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції економічних процесів діяльність страховиків як інвесторів вважається досить привабливою, особливо коли вони постають у ролі постачальників інвестиційних ресурсів. Також актуальність напрямів оптимізації інвестиційного портфеля страхових компаній пояснюється досить бурхливим розвитком страхового бізнесу, збільшенням кількості страховиків, а також впровадженням європейських стандартів у сфері страхування. Методи. Індексний метод У. Шарпа, метод побудови ефективного портфеля Г. Марковіца. Результати. Сформовано оптимальний інвестиційний портфель цінних паперів з урахуванням індексу української фондової біржі та з підвищеним рівнем доходності, обмеженням ступеня ризику. Перспективи. Незважаючи на суттєвий обсяг публікацій з дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній слід констатувати відсутність робіт, присвячених оцінці якості управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні з урахуванням особливостей їх основного виду діяльності та рейтингу на вітчизняному страховому ринку.

Біографії авторів

Вікторія Остапенко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

к.е.н., викладач кафедри управління фінансовими послугами

Микита Кіпа, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

студент 2 курсу магістратури

Посилання

Бершадська, І. М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля [Текст] / І. М. Бершадська // Академічний огляд. – 2010. – № 2 (33). – С. 75–79.

Нестерова, Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / Д.С.Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.

Нікуліна, Н.Н. Інвестиційна політика в страхових організаціях [Текст] / Н. Н. Нікуліна, С.В. Березіна. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 511 с.

Олійник, В. М. Тестування гіпотези "ризик-дохідність" при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / В. М. Олійник, В.В. Роєнко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 218– 225.

Офіційний сайт української фондової біржі [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrse.com.ua/

Ткаченко, Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Гроші, фінанси і кредит" / Н.В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К. – 2004. – 20 с.

Шарп, У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп : пер. с англ. Г. Александера – М. : ИНФРА-М, 1998. – 1028 с.

Elton E. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis / E. J. Elton,Gruber M. J. — Chichester : John Wiley & Sons, 1995. – Р. 276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Остапенко, В., & Кіпа, М. (2016). ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Економічний дискурс, (2), 135–141. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128263

Номер

Розділ

Статті