ВПЛИВ АГРАРНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

Автор(и)

  • Оксана Радченко ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ,

Ключові слова:

аграрний бюджет, фінансовий стан, сільськогосподарські товаровиробники, бюджетні програми, державна підтримка

Анотація

Актуальність. Оцінка існуючих наукових підходів і практики щодо бюджетної підтримки в аграрному секторі економіки, визначення стану та засад її подальшого розвитку у взаємозв’язку з фінансовим станом сільськогосподарських підприємств. Мета. Стан бюджетної підтримки аграрного сектору потребує удосконалення. Необхідно оптимально адаптувати систему державної підтримки до потреб галузі, сформувати баланс наявних та необхідних ресурсів, у світлі нових вимог інтеграції України в ЄС. Для цього необхідно встановити, який вплив справляє чинна бюджетна підтримка на виробничо-фінансовий стан сільгоспвиробників. Методи. У статті застосовувались методи: абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних розвідок та формування висновків); статистичний та монографічний (для проведення аналізу сучасного стану бюджетної підтримки); історичний та логічний (для визначення проблем та перспектив подальшого розвитку бюджетного регулювання. Результати. Узагальнено методичні підходи до визначення ефективності бюджетної підтримки розвитку агропромислового комплексу, здійснено порівняльну оцінку ефективності різних форм державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, опрацьовано статистичний матеріал щодо стану сільського господарства. Визначено вплив бюджетної підтримки на формування фінансових показників агарної галузі. Надано пропозиції щодо концентрації державних фінансових ресурсів на ключових програмах бюджетної підтримки розвитку аграрного сектора та вдосконалення організаційного механізму функціонування системи бюджетних дотацій для сільськогосподарських товаровиробників. Перспективи. Надані рекомендації щодо концентрації державних фінансових ресурсів на ключових програмах бюджетної підтримки розвитку аграрного сектора та вдосконалення організаційного механізму функціонування системи бюджетних дотацій у взаємозв’язку з досягнутими фінансовими показниками діяльності сільгосптоваровиробників

Біографія автора

Оксана Радченко, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

к.е.н., с.н.с., доцент, п.н.с. відділу податково-бюджетної політики

Посилання

Аграрний бюджет-2016 позбавляє сільське господарство можливостей для розвитку – думка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/events/4309- agrarnyi-biudzhet-2016-pozbavliaie-silske-gospodarstvo-mozhlyvostei-dlia-rozvytku-dumka.html (дата звернення: 24.12.2015). – Назва з екрана.

Бакуменко О. Сільське господарство України: напередодні продовольчої кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/opinions/1401679-selskoe-hozyajstvo-ukrainy-nakanuneprodovolstvennogo- krizisa(дата звернення: 24.12.2015). – Назва з екрана.

Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 24.12.2015). – Назва з екрана.

Сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.12.2015). – Назва з екрана.

Сайт Мінагрополітики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/ru (дата звернення: 14.12.2015). – Назва з екрана.

Сайт Мінекономрозвитку[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA(дата звернення: 24.10.2015). – Назва з екрана.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства на період до 2020 року [Текст] / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 156 с.

Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні [Текст] / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 81-90.

Тулуш Л.Д. Специфика государственной финансовой поддержки аграрного сектора Украины [Текст] / Л.Д. Тулуш // Никоновские чтения – 2015 : Аграрная политика современной России: научно- методологические аспекты и стратегия реализации. – М.: ВИАПИ, 2015. – С. 484-486.

У 2015 році ЄБРР інвестував 184 млн євро в сільське господарство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zamay.org/news/98932 (дата звернення: 24.12.2015). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-29

Як цитувати

Радченко, О. (2016). ВПЛИВ АГРАРНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ. Економічний дискурс, (1), 100–111. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128267

Номер

Розділ

Статті