ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Автор(и)

  • Ірина Безп’ята Миколаївський національний аграрний університет,

Ключові слова:

аграрний сектор, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, державна підтримка, прямі іноземні інвестиції

Анотація

Вступ. Реалії сучасних тенденцій світових аграрних ринків зумовлюють пріоритетність у формуванні стратегії щодо зовнішньоекономічної діяльності агробізнесу. Адже саме вона сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках, формуванню ефективної структури експорту й імпорту, як наслідок – залученню іноземних інвестицій в сільське господарство країни на взаємовигідних умовах. Метою даної статті є аналіз стану експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, пошук основних ринків збуту української сільськогосподарської продукції; визначення основних проблем, що перешкоджають залученню іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки країни. Методи. Використання економіко-статистичних методів для аналізу сучасного стану експорту та імпорту сільськогосподарської продукції за період 2010 – 2014 роки. Результати дослідження свідчать про позитивну динаміку валютних надходжень сільськогосподарських товаровиробників. Зростає вартість імпорту сільськогосподарської продукції в Україну. В останні роки спостерігається тенденція до зміни географічної структури зовнішньої торгівлі: зменшується зовнішньоторговельний оборот із країнами СНД, при цьому помітно зростає роль європейських країн. Сировинна орієнтація українського експорту робить позиції України на зовнішніх ринках вразливими, оскільки попит на сировинні товари є непостійним і характеризується значною ціновою мінливістю. Низьку ефективність сільськогосподарського виробництва зумовлює технічна і технологічна відсталість сільського господарства, сільськогосподарським товаровиробникам не вистачає сучасної сільськогосподарської техніки, досконалої системи кредитування. Створення експортно-орієнтованого агропромислового виробництва вимагає чіткого визначення конкурентоспроможних вітчизняних товарів та сільськогосподарських підприємств, які здатні вивести країну з кризи та відкрити шлях на світові ринки. Перспективи. Отримані під час дослідження результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських товаровиробників, органів управління щодо визначення основних складових стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки.

Біографія автора

Ірина Безп’ята, Миколаївський національний аграрний університет

к.е.н., доцент, докторант

Посилання

Гайдуцький А.П. Інвестиційна ємність і особливості залучення іноземного капіталу в аграрний сектор / А.П. Гайдуцький // Економіка та держава. – 2005. – № 9. – С. 39-44.

Деревичко М. АПК в умовах глобалізації / М. Деревичко // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 9. – С. 4.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Єрмолаєв. А. Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування [Електрон. ресурс] / А. Єрмолаєв, І.Клименко, В. Ємець, С. Таран // Нова Україна. Інститут стратегічних досліджень. – 2015. – 28 с. – Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/549/file/Agro %202015.pdf

Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Зінчук Т.О. – Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 384 с.

Іноземні інвестиції в Україні / П.І. Гайдуцький [та ін.]; ред. П.І. Гайдуцького. – К.: Редакційно- видавниче відділення УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с.

Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А.М. Кандиба. – К.: Аграрна наука, 2001. – 263 с.

Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку / С. М. Кваша. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. – 252 с.

Ключник А.В. Особливості регулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств / А.В. Ключник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2015. – № 10 – С. 121-124.

Ключник А.В. Пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах формування нових векторів міжнародного співробітництва / А.В. Ключник // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – № 7 (10) – С. 28-30.

Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник / Н.О. Кухарська, С.К. Харчіков– Х.: «Одісей», 2006. – 456 с.

Назарова Л.В. Основні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу / Л.В. Назарова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №3(1). – С. 193-197.

Осташко Т.О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання / Т.О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 83-94.

Панфілова Т. Україна в СОТ: перші результати і наслідки / Т. Панфілова, Л. Саакадзе // Аналітичний бюлетень „Мости”. – 2009. – № 8. – С. 15-19.

Стратегія секторної конкурентоспроможності для України – фаза ІІІ. – Політика щодо інвестування у сільське господарство: Україна [Електронний ресурс]. Звіт за підсумками проекту, грудень 2015 р. – Режим доступу: http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_ Ukraine_ UKR.pdf

Шелегеда Б.Г. Господарський механізм удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Б.Г. Шелегеда, О.М.Шарнопольська, К.В. Шарнопольська // . – 2013 – Режим доступу: ea.dgtu.donetsk.ua:8080/.../Шелегеда,%20Шарнопольська,...

Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України. – 2014. – №1. – С. 63-73.

Coase R. The firm, the market and the law. – University of Chicago Press, 1988. – 217 p.

Improving import/export operations : how to hit a moving target // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.logisticsmgmt.com.

Seyoum B. Export-import theory, practices and procedures / B. Seyoum. – New York and London: Routledge Taylor & Francis Group, 2009. – 677 p.

World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2009-2010. – P. XV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-07

Як цитувати

Безп’ята, І. (2016). ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Економічний дискурс, (3), 16–25. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128278

Номер

Розділ

Статті