ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анастасія Бордюжа

Анотація


Актуальність. Сучасна система інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами агросфери не може повною мірою забезпечити процес оцінювання існуючого стану земельних ресурсів в сільському господарстві. З’ясовано, що оцінювання стану сільськогосподарського землекористування щодо їх збалансованого використання вимагає вибору показників та індикаторів з двох позицій – землі, як природного ресурсу та як засобу виробництва. Виявлено, що необхідною умовою успішної реалізації державної політики із забезпечення збалансованого розвитку є комплексний аналіз тенденцій та характеру змін стану земельних ресурсів. Він виступає основою для обґрунтування визначення та реалізації заходів із попередження та подолання негативних наслідків. Методи. В наших дослідженнях щодо оцінювання стану земельних ресурсів було використано такі методи, як монографічний – під час опрацювання наукових публікацій українських та зарубіжних вчених, нормативних документів з питань оцінки стану та використання земельних ресурсів; абстрактно-логічний та системно-структурний – під час дослідження сутності та змісту процесу оцінювання земельних ресурсів, визначення структурних складових інформаційної системи сільськогосподарського землекористування; системний підхід (системний аналіз і синтез) – при вивченні екологічних та економічних показників стану сільськогосподарського землекористування, та визначенні найінформативніших, які можна використати в процесі оцінювання стану земельних ресурсів. Результати. Відносний індекс збалансованості сільськогосподарського землекористування буде заснований на співвідношенні екологічного та економічного індексів стану сільськогосподарського землекористування. Отриманий у результаті коефіцієнт є своєрідною величиною відповідності земельних ресурсів впливу сільськогосподарської діяльності. Перспективи. Застосування запропонованого підходу оцінювання стану сільськогосподарського землекористування дасть можливість розробки прогнозів та визначення системи організаційно-господарських заходів для забезпечення збалансованого землекористування.


Ключові слова


стан земельних ресурсів; сільськогосподарське землекористування; еколого- економічне оцінювання; сталий розвиток; відносний індекс збалансованості сільськогосподарського землекористування

Повний текст:

PDF

Посилання


Добряк Д. С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах [Текст] / Д. С. Добряк, В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка України. – 2013. – № 7(620) – С. 83–94.

Ерофеев П. Ю. Особенности концепции устойчивого развития [Текст] / П. Ю. Ерофеев // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 3(13). – С. 20–29.

Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку [Текст] / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 62–71.

Індикатори стану екологічної безпеки держави. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/993/

Колодійчук І. Стале землекористування в карпатському регіоні: оцінка та проблеми [Текст] / І. Колодійчук, В. Колодійчук // Аграрна економіка. – 2014. – Т. 7, № 1–2. – С. 128–132.

Паляничко Н. І. Стале землекористування як головний критерій еколого-економічної оцінки використання земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk_files/2011/2011_02/1 _02_03.pdf

Потапова А. Г. Особливості сучасного сільськогосподарського землекористування Волинської області [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pzp/2011_8/R1/Potapova.pdf

Солов’яненко Н. Державна політика еколого безпечного природокористування в Україні [Текст] / Н. Словяненко // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 5. – С. 48–55.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет