УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Інна Самойленко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

Ключові слова:

енергетична безпека, ринок електроенергії, регіональне регулювання, регуляторний орган

Анотація

Актуальність наукового дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-економічної моделі функціонування ринку електроенергії, яка базується на подальшому розвитку ринкових відносин в електроенергетиці як базовому сегменті економіки, визначає рівень життя населення й енергетичну безпеку та передбачає запровадження нової моделі взаємодії учасників ринку (енергокомпаній, органів регіонального управління та місцевого самоврядування) зі споживачами електроенергії. Методи. Під час реалізації завдань дослідження застосовувався системний підхід (при розкритті суб’єктного складу (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виробники електроенергії, енергопостачальні компанії, споживачі), принципів та інструментарію державного регулювання ринку електроенергії). Результати. Доведено, що подальший розвиток ринку електроенергії потребує заходів, спрямованих на посилення ролі регіональних органів управління в регулюванні відношень на ринку електроенергії; налагодження ефективних організаційно-правових механізмів взаємодії між центральними та регіональними органами управління, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарської діяльності та споживачами. Перспективи. Удосконалено організаційно-економічну модель функціонування регіонального ринку електроенергії, яка, на відміну від існуючих підходів, базується на подальшому розвитку ринкових відносин в електроенергетиці як базовому сегменті регіональної економіки, враховує фактор якості електроенергії, що істотно впливає на економічні показники розвитку регіону, виробництва, визначає рівень життя населення й енергетичну безпеку регіонів України та передбачає запровадження нової моделі взаємодії учасників ринку (енергокомпаній, органів регіонального управління та місцевого самоврядування) зі споживачами електроенергії. Практична значущість полягає в тому, що положення, висновки та пропозиції проведеного дослідження з управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки створюють основу подальшого вивчення останнього, можуть бути використані для вдосконалення чинного законодавства; подальшого розвитку організаційно-правової інфраструктури регіонального ринку електроенергії.

Біографія автора

Інна Самойленко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Посилання

Кизим М.О. Економічна безпека України у газовій сфері [Текст] / М.О. Кизим, О.В. Лелюк / Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 232 с.

Долгальова О.В. Державне регулювання електроенергетичної галузі України [Текст] / О.В. Долгальова // Науково-виробничий журнал Держава та регіон: Серія: Державне управління. – 2009. – № – С. 33 – 37.

Франчук І. А. Державна політика розвитку енергетики в Україні: стан, тенденції, перспективи: монографія [Текст] / І.А. Франчук. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 356 с.

Щевцов А. Основні питання політики розвитку електроенергетичної галузі України. Аналітична доповідь [Текст] / А. Щевцов, М. Земляний, В. Вербинський. – Дніпропетровськ, 2011. – 89 с.

Мица Н.В. Важелі державного регулювання на ринку енергоресурсів [Текст] / Н.В. Мица // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – 2012 [28]. – № 2. – С. 306 – 311.

Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі [Електронный ресурс] — Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part- 4/section-3 6

Бараннік В.О. Економічна безпека держави та основні її складові: нові підходи до оцінки інтегрального рівня [Текст] / Матеріали І-ої Міжнародній науково-практичній конференції «Ділове та державне адміністрування» 27–29 квітня 2011 р., Луганськ – Слов'янськ. – Луганськ: ПП Ільков В.Г., 2011. – С. 205 – 211.

Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття; за заг. ред. А.К. Шидловського, М.П. Ковалка. – К.: УЕЗ, – 2001. – 398 с. – ISBN 966-7579-09-3

Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике: монография [Текст] / В.В. Морозов. – М.: Альфа-М, 2004. – 280 с.

Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы [Текст] / К. Денчев. – Новая и новейшая история. – 2010. – № 2. – С. 34 – 77.

Сапир Ж. Энергетическая безопасность как всеобщее благо [Електронний ресурс] / Ж.Сапир // Россия в глобальной политике. – Режим доступа: http: //www.globalaffairs.ru/n_7780

Воропай Н.И. Энергетическая безопасность: сущность, основные проблемы, методы и результаты исследований [Електронний ресурс] / Н.И. Воропай, С.М. Сендеров // Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса. – М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2011. – 91 с. – Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z119/

Lilliestam Johan. Conceptualising Energy Security in the European Context [Електронний ресурс] / Johan Lilliestam, Anthony Patt // Smart Energy for European Platform .– Режим доступа: http://www. sefep.eu/activities/publications-1/conceptualising%20energy%20security%20in%20Europe.pdf

Батюк В. Еволюція концепцій міжнародної і національної безпеки [Електронний ресурс] / «Спостерігач», №25, червень 1996 року. – Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Самойленко, І. (2015). УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Економічний дискурс, (4), 80–87. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128452

Номер

Розділ

Статті