СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ольга Керекеша Одеський національний економічний університет,
  • Ганна Місько Одеський національний економічний університет,
  • Олексій Малюта Одеський національний економічний університет,

Ключові слова:

економічна безпека, підприємство, економічна загроза, економічний ризик, економічна небезпека

Анотація

Актуальність. Сьогодні дослідження питання економічної безпеки підприємства є необхідним для забезпечення його ефективності у майбутньому. Методи. У статті були використані методи: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення. Результати. У статті досліджено поняття «економічна безпека підприємства», систематизовано підходи науковців щодо визначення цього поняття. Встановлено, що автори фактично ототожнюють економічну безпеку підприємства зі здатністю його до інновацій, захищеністю від негативних впливів зовнішнього середовища, досягненням рівноваги системи, ефективністю використання ресурсів, з утриманням стану в допустимих межах, із забезпеченням економічного розвитку. Проведено критичний аналіз авторських підходів щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства». Встановлено, що автори при визначенні поняття «економічна безпека підприємства» роблять акцент на окремих складових системи менеджменту підприємства, приділяють увагу окремо чинникам внутрішнього або зовнішнього середовища, ґрунтуються на властивостях більших за підприємство економічних систем (держави, ринку, тощо). Досліджено складові економічної безпеки підприємства. За результатами систематизації складових економічної безпеки підприємства встановлено, що науковці виділяють кадрову, інформаційну та фінансову складову. Встановлено, що поняття «економічна безпека підприємства» є багатоскладовим та пов'язано з негативним впливом економічних ризиків, загроз, небезпек. Розглянуто визначення понять «економічного ризику», «економічної загрози», «економічної небезпеки». Наведено авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства», що відрізняється від існуючих визначень тим, що акцентує увагу на нейтралізацію негативного впливу усіх усвідомлених небезпек та відсутність загроз. Перспективи. У подальших наукових дослідженнях зосередимо увагу на оцінюванні складових економічної безпеки підприємства.

Біографії авторів

Ольга Керекеша, Одеський національний економічний університет

к.п.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Ганна Місько, Одеський національний економічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної
діяльності

Олексій Малюта, Одеський національний економічний університет

пошукач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека / І.В. Голіков // Проблеми економіки. – №1. – 2014. – С. 309 – 314.

Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2 т.]. - Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – 349 с.

Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник. / М.І. Зубок, В.С. Рубцов, С.М. Яременко, В.Г. Гусаров. – К. – 2012. – 226 с.

Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: (Монографія) / За заг. ред. док. екон. наук, професора І.О. Кузнецової. – Одеса: Атлант, 2013. – 152 с.

Кураков Л. П. Економіка і право: словник-довідник. / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М.: Виш та школа, 2004. – 392 с.

Мойсеєнко І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. / І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.

Цигилик И. И.Экономическая безопасность предприятия в системе внутреннего экономического механизма / И.И. Цигилик, Т.М. Паневник // Экономика.— 2007.— №8. — С. 3-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Керекеша, О., Місько, Г., & Малюта, О. (2015). СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (4), 37–44. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128489

Номер

Розділ

Статті