ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анастасія Громова, Ірина Пилипишина, Анна Носковська

Анотація


Актуальність. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово- господарській діяльності підприємства. Фінансові ресурси підприємств є одними із найважливіших видів ресурсів, але досить складним для дослідження. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в процесі формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Методи. У статті використовувалися методи спостереження, аналізу, порівняння, узагальнення. Результати. Досліджено основи формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Обгрунтовано зміст поняття фінансові ресурси, їх роль для підприємства та структуру. Визначено та систематизовано основні етапи управління формуванням фінансових ресурсів, а також напрями ефективного управління як формуванням, так і використанням фінансових ресурсів. Перспективи. Можливість найефективнішого використання підприємством фінансових ресурсів для отримання ним максимального прибутку.


Ключові слова


фінансові ресурси; управління; механізм управління; формування та використання фінансових ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений – 3-е изд. / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 526 с.

Вінц Ю.О. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Ю.О. Вінц // Держава та регіони. – 2009. – № 10. – С. 55–59.

Катан Л.І. Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування / Л.І. Катан, А.І. Сидоренко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6. – С. 101-105.

Козачок І. А Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства / І. А. Козачок // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. – № 47 – С. 277–283.

Кропівцова Н. І. Особливості формування фінансових ресурсів підприємства / Н. І. Кропівцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 1. – С. 261-268.

Рибалко Н.О. Особливості формування фінансових ресурсів підприємствами санітарно- курортного комплексу / Н.О. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №12(91). – С. 108-111.

Силка О. С. Управління фінансовими ресурсами підприємства / О.С. Силка // Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя. – 2010. – №4. – С. 48-53.

Телишевська Л. І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності [Текст] / Л. І. Телишевська, О. В. Птащенко, А.В.Бєлоус // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С.273-277.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет