АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Лункіна Миколаївський національний аграрний університет,

Ключові слова:

сталий розвиток, ВВП, рівень життя населення, мінімальна заробітна плата, мінімальний прожитковий мінімум

Анотація

Актуальність. Українська економіка має великий ресурсний і економічний потенціал для ефективного розвитку. Проте, нераціональна структура природокористування, ресурсо- та енергомісткість технологій, низька економічна ефективність, великі фінансові витрати, низький рівень конкурентоздатності підприємств не дають змоги ефективно розвиватися соціально- орієнтованому ринковому господарству. Метою статті є дослідження основних тенденції сталого розвитку України. Відповідно до визначеної мети необхідно вирішити такі основні задачі: охарактеризувати основні загальноприйняті індикатори сталого розвитку; дослідити такі основні показники сталого розвитку в Україні як: прожитковий мінімум, розмір соціальних виплат, рівень інфляції, ВВП, тощо; провести аналіз на прикладі Миколаївської області Індексу сталого розвитку. Методи. У статті були використані методи: дослідницько-статистичний, нормативний, розрахунково-конструктивний метод, факторний, індексний аналіз, економіко-математичні методи. Результати. У статті досліджено основні тенденції сталого розвитку України. Україна має великий ресурсний потенціал для ефективного розвитку економіки, проте останніми роками спостерігається значне зниження основних показників, які характеризують сталий розвиток: життєвий рівень населення, якість людських ресурсів, захищеність життєдіяльності, рівень інфляції, тощо. У статті проаналізовано рівень соціальних виплат в Україні протягом останніх років, які хоч і підвищувалися, проте, враховуючи інфляційні процеси, можна сказати,що рівень життя населення значно погіршився. На регіональному рівні нами було досліджено Миколаївську область і визначено, що за показниками Індексу сталого розвитку дана область займає середню позицію щодо якості життя населення, підприємницької діяльності, екологічної складової та інших показників. Перспективи. Для аналізу якості розвитку економіки держави потрібно застосовувати порівняльний аналіз у співставленні зі світовими показниками в даному напрямі для побудови ефективної моделі сталого розвитку країни. Також, необхідно для стабілізації економіки України, проводити ґрунтовну виважену державну політику, яка включає в себе стабілізаційні механізми економіки: зниження інфляційних процесів, політичну стабільність, підвищення основних показників розвитку держави (ВВП, НД)..

Біографія автора

Тетяна Лункіна, Миколаївський національний аграрний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. — Дата останнього доступу : 05.03.2012.

Індекс економічних свобод України у 2014 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://infolight.org.ua. — Дата останнього доступу : 10.03.2015 р.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua.— Дата останнього доступу 16.03.2015 р.

Минфин : финансовый портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://index.minfin.com.ua/index/infl. — Дата последнего доступа 12.04.2015 г.

Програма сталого розвитку України : екологія та соціальний захист [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.esz.org.ua. — Дата останнього доступу 18.03.2015 р.

Проект Постанови про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua . — Дата останнього доступу : 16.03.2015 р.

Про прожитковий мінімум : закон України від 15.07.1999 № 966-XIV станом на 09.12.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990966.html. — Дата останнього доступу : 02.03.2015 р.

Світовий центр даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://wdc.org.ua/uk/sustainabledevelopment/ reports : Дата останнього доступу : 12.03.2015 р.5 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Лункіна, Т. (2015). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (4), 45–53. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128492

Номер

Розділ

Статті