АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Сергій Медвідь Запорізький національний університет,
  • Тетяна Батракова Запорізький національний університет,

Ключові слова:

корпоративна стратегія, управління підприємством, криза, антикризове управління, суб’єкт та об’єкт антикризового управління

Анотація

Актуальність. Сьогодні для всіх підприємств проблема можливої збитковості та банкрутства є надзвичайно актуальною, оскільки більшість їх в умовах кризового стану економіки працює збитково або зазнає спаду позитивної фінансової динаміки. Методи. В даній роботі використовувались такі методи дослідження, як описовий, графічний, метод аналогій, метод аналізу та синтезу. Результати. Після проведеного дослідження автори прийшли до висновку, що антикризове управління підприємством є не просто важливою складовою стратегічного управління, а й невід’ємною його частиною, особливо в сучасних нестабільних економічних умовах. Перспективи. Перспективами розвитку даної проблематики є моделювання впливу антикризового управління на ефективність функціонування підприємства в цілому, числове вираження можливих наслідків впливу кризових явищ та потенційних фінансових втрат від нехтування методами антикризового управління.

Біографії авторів

Сергій Медвідь, Запорізький національний університет

магістрант

Тетяна Батракова, Запорізький національний університет

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту

Посилання

Захаренко Н.С. Антикризове управління підприємством на основі класифікації криз та факторів їх виникнення / Н.С. Захаренко // Вісник ПДТУ. –2010. – №20. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4209 Захаренко%20Н.С..pdf?sequence=1

Ткаченко А.М., Калюжна Ю.В. Криза: сутність, класифікація та причини виникнення / А.М. Ткаченко, Ю.В. Калюжна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – 2013. – №1. [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5554 С.%20122.pdf?sequence=1

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] / Л.О. Лігоненко – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с.

Еш С.М. Система антикризового управління та методичні підходи до її формування / С.М. Еш // Вісник ЖДТУ. – 2012. – 1(59). [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/2457/1/22.pdf.

Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. пос.: Ч. II. / Э.М. Коротков. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2007. – [Електронний ресурс]. / Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/anti recessionary.shtml.

Анософф И. Стратегическое управление [Текст]. / И. Анософф – М: Экономика, 1989 – 312 с.

Портер, М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] / М. Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник [Текст] / А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-29

Як цитувати

Медвідь, С., & Батракова, Т. (2015). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (4), 158–166. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/128512

Номер

Розділ

Статті