УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ1

Автор(и)

  • Людмила Василенко ННЦ „Інститут аграрної економіки” м. Київ, Україна,

Ключові слова:

державне регулювання, законодавче забезпечення, захист рослин, пестициди, ринок, сільське господарство

Анотація

Пестициди є біологічно активними речовинами, які при недотриманні регламентів їх виробництва, реалізації, збереження та застосування можуть представляти собою загрозу для довкілля, здоров’я людей, тварин, рослин, продукції сільського та лісового господарства. Тому в економічно розвинутих країнах світу накопичений багатий досвід державного регулювання обігу пестицидів. В Україні певною мірою вже сформоване нормативно-правове поле для врегулювання ринку пестицидів. Разом з тим, серйозні проблеми, які існують на вітчизняному ринку засобів захисту рослин, свідчать про недоліки вітчизняного законодавства у даній сфері і потребують рекомендацій щодо його удосконалення. Метою статті є узагальнення напрямів реформування державного регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України та надання пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Методи. При проведенні дослідження застосовувались наступні методи: діалектичний, монографічний, абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, метод системного економічного аналізу і метод наукового узагальнення. Результати. У статті, виходячи з аналізу чинного законодавства України у сфері обігу пестицидів, обґрунтовані рекомендації щодо його удосконалення з метою здійснення державного контролю та забезпечення цивілізованих умов функціонування ринку ХЗЗР у країні. Автор визначає функції, принципи і напрями державної політики у сфері обігу пестицидів, а також основні інструменти її реалізації. Розроблені пропозиції щодо посилення боротьби із фальсифікованими пестицидами та утилізації застарілих і непридатних до застосування хімічних препаратів. Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно ролі громадськості в процесі контролю застосування пестицидів у сільському господарстві України.

Біографія автора

Людмила Василенко, ННЦ „Інститут аграрної економіки” м. Київ, Україна

здобувач

Посилання

Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції. Право України. 2006. № 5. С. 11–12.

Голосніченко І. П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основні поняття : навч. посіб.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка. К. : ГАН, 2005. 232 с.

Нижник Н. Р., Мосов С. П. Державне управління в Україні: функція координування. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. №6. С. 111-116. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_6_24. (дата звернення: 16.04.2018).

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні : Навч.-метод. посіб.; За заг. ред. Н.Р.Нижник. К.: Вид. дім «ІнЮре», 1999. 244 с.

Висоцький В.А. Порушення законодавства про пестициди та агрохімікати – пряма загроза життю та здоров’ю. Вісник прокуратури. 2001. №6. С. 67–71.

Бринчук М.М. Правовой механизм сохранения (восстановления) экологических систем. Экологическое право. 2008. № 2. С. 2-9.

Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні. Право України. 2003. №1. С. 3-7.

Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права. Право України. 2011. №2. С. 4-11.

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 №86/95-ВР. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 16.04.2018).

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів» від 20.11.2008 №595. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1164-08. (дата звернення: 16.04.2018).

«Нахімічили»: як в Україні застрягли тисячі тонн небезпечних хімікатів. URL:

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/27/634491. (дата звернення: 16.04.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Василенко, Л. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ1. Економічний дискурс, (2), 25–32. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145592

Номер

Розділ

Статті