№ 2 (2018)

Зміст

Статті

AN ANALYSIS OF TENDENCIES AND PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT OF THE MIDDLE EASTERN AND EASTERN EUROPEAN NATURAL STONE MARKETS PDF (English)
Yurii Nykytiuk, Iryna Nykytiuk 7-14
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Захарій Варналій 15-24
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ1 PDF
Людмила Василенко 25-32
MARKET MECHANISM OF TOURIST DEVELOPMENT OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE SYSTEM OF TRAVEL INDUSTRY PDF (English)
Uladzimir Ganski 33-41
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ2 PDF
Андрій Голубєв 42-51
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят 52-61
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Петриченко 62-72
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Яшкіна 73-80
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Назар Ступень 81-91
РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Галина Грещук 92-101
ANALYSIS OF CREATIVE-INNOVATIVE ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC SECTOR OF THE DOMESTIC ECONOMY PDF (English)
Bogdan Mizyuk, Irenа Svidruk 102-110
ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ PDF
Лариса Козин 111-120
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ PDF
Вікторія Піддубна 121-129
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ірина Данилко 130-137