УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Микола Пархомець Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна,
  • Людмила Уніят Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна,

Ключові слова:

управління витратами, виробнича собівартість зерна, повна собівартість зерна, економічна ефективність, конкурентоспроможність, зернове господарство, чинники підвищення ефективності зернового господарства

Анотація

Вступ. Необхідність підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку цілеспрямованого управління витратами в напрямі інноваційних методів використання наявних ресурсів, зменшення собівартості продукції, виявлення потенційних резервів підвищення доходності та прибутковості суб’єктів аграрного бізнесу. Теоретичною і методичною основою даного дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи, статистичні дані з питань ефективного функціонування зернового господарства у аграрних підприємствах. Методи. У дослідженні використано монографічний, економіко-статистичний, метод порівняльного аналізу, узагальнення, абстрактно-логічний та інші методи. Результати. У статті проведено аналіз динаміки витрат на виробництво і збут зернової продукції, визначено тенденції у діяльності зернового господарства, розкрито чинники та резерви підвищення економічної ефективності, конкурентоспроможності подальшого його розвитку в аграрних підприємствах. Перспективи. Підвищення економічної ефективності управління витратами у зерновому господарстві аграрних підприємств має здійснюватися на основі інноваційних методів використання земельних, технічно-матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності зернової продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках, прибутковості підприємств, розширеному відтворенню та поліпшенню соціально-економічних умов життя нашого населення.

Біографії авторів

Микола Пархомець, Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна

д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового
забезпечення агропромислового бізнесу

Людмила Уніят, Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль, Україна

к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Посилання

Балицький Я. Узагальнена технологія вирощування кукурудзи на зерно в господарствах Західної України (регіональний представник ТОВ «ЗААТБАУ Україна, 2017». URL: http://www.Agroprod.Biz/2015/01/15yak.-vyroschuyut-kukurudzu-v-zahidniy-Ukrainy/

Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., Камінський І.В. та ін. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) ; за ред. Ю.П. Воскобійника. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. 356 с.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області. Статистичний бюлетень. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2011-2016 рр. Тернопіль: 2012-2016 рр. 60 с.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області. Сільське господарство Тернопільської області за 2011-2016 рр. Статистичний збірник. Тернопіль: 2012-2016 рр. 230 с.

Закупівлі зерна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» URL: http://www.pzcu.gov.ua/action/purchases.

Музафаров Н.М., Чорнобай Л.М., Борсуков І.П. Екологічне вирощування гібридів кукурудзи в Лісостепу. Газета. Агробізнес сьогодні. 2014. № 6(277), березень. URL: www.agrobusiness.com.ua.

Пархомець М.К., Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: Монографія. Тернопіль: ТНЕУ. «Економічна думка», 2014. 256 с.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. 2016. Випуск 2. C. 193-203.

Пархомець М.К., Уніят Л.М., Соловей І.С. Оцінка конкурентоспроможності зерна та напрями її підвищення у підприємствах Український журнал прикладної економіки / Ukrainian journal of Applied Economics 2017. Випуск 1. Том 2. C. 85-96.

Романенко М. Вологовіддача як фактор економічної ефективнностиі вирощування кукурудзи на зерно (менеджер ТОВ «Лімагрейн - Україна». 2015. URL: www/limagrain.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-29

Як цитувати

Пархомець, М., & Уніят, Л. (2018). УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (2), 52–61. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145674

Номер

Розділ

Статті