ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Олександр Петриченко Вінницький національний аграрний університет,м. Вінниця, Україна,

Ключові слова:

сільськогосподарське підприємство, виробництво молока, собівартість, прибуток, рентабельність

Анотація

Вступ. Занепад молочної галузі значною мірою зумовлений збитковістю виробництва молока, тому кількість сільськогосподарських підприємств, які займаються молочним скотарством, постійно зменшується. Локальне вивчення специфіки й проблем розвитку галузі на місцевому рівні з поширенням наукових результатів на регіональний і республіканський рівні призводить до помилкових практичних дій сільськогосподарських товаровиробників. Водночас у багатьох сільськогосподарських підприємствах молочне скотарство розвивається досить успішно, що свідчить про наявність можливостей і резервів підвищення ефективноста виробництва молока. Методи. Дослідження побудовано з використанням методів аналізу (економіко-статистичних рядів динаміки) й синтезу, графічного методу, структурування, групування сільськогосподарських підприємств за чинниками впливу на ефективність виробництва молока, Результати. Аналіз динамічних коливань показників розвитку галузі молочного скотарства та їх впливу на ефективність виробництва молока показав, що закупівельна ціна на вироблене в сільськогосподарських підприємствах молоко знаходиться на межі повної собівартості. Проте з підвищенням рівня товарності продукції зростає його закупівельна ціна, виручка від реалізації та ефективність виробництва. На ефективність виробництва молока впливає раціональне використання кормів та підвищення продуктивності корів завдяки оснащенню молочних ферм сучасними технологіями виробництва. Доведено, що зростання ефективності виробництва молока обумовлюється також підвищенням рівня концентрації, спеціалізації та інтенсифікації його виробництва, а маса прибутку виступає засобом сприяння розвитку молочної галузі навіть за умови зниження її ефективності. Перспективи. Створення умов для підвищення рівня товарності, концентрації, спеціалізації, інтенсифікації продукції сприятиме розвитку галузі молочного скотарства й підвищенню рівня ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах.

Біографія автора

Олександр Петриченко, Вінницький національний аграрний університет,м. Вінниця, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики

Посилання

Величко Є. І. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015. № 4. С. 103–108.

Руткевич Т. І. Економічна ефективність виробництва молока. URL :

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/56.pdf (дата звернення: 21.05.2018).

Яковлєва А. О. Проблеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в Черкаській області. URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/75.pdf (дата звернення: 21.05.2018).

Гринько Т. В., Єфімова С. А. Економічна ефективність виробництва молока та резерви її підвищення. URL : http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/grinko.html (дата звернення: 12.05.2018).

Герасимчук Н. А., Таїров В. А. Шляхи підвищення економічної ефективності молочного скотарства з використанням дорадницьких послуг. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/2726/1/20161026_507.pdf (дата звернення: 12.05.2018).

Місінькевич О. П. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області. URL : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...(дата звернення: 12.05.2018).

Махмудов Х. З, Олійник А. С. Ефективність виробництва молока: аналіз сучасного стану та шляхи розвитку. Агросвіт. 2013. № 9. С. 9–12.

Антощенкова В. В., Кравченко О. М. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 3. С. 39–44.

Ляліна Н. С. Теоретико-методологічні та практичні засади формування економічного механізму підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 11. С. 98–102.

Бінер О. В. Аналіз організаційно-економічних умов функціонування виробників молока у Львівській області. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 259–267.

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата вернення : 12.05.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Петриченко, О. (2018). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, (2), 62–72. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145963

Номер

Розділ

Статті