РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Галина Грещук Львівський національний аграрний університет,м. Львів, Україна,

Ключові слова:

планування, управління, землі сільськогосподарського призначення, прогнозування, функції

Анотація

Вступ. Планування в системі соціально-економічного розвитку країни дозволяє забезпечити низку організаційно-управлінських, регулюючих та контрольних функцій у процесі виробничо-господарської діяльності, оптимізації розподілу ресурсів у контексті реалізації визначених цілей, формуючи цілісність економічної категорії та засвідчуючи власну унікальність у структурі механізму регулювання економіки країни. Практика господарювання аграрних підприємств нашої країни протягом останніх років свідчить про хибність ігнорування, або ж лише часткового врахування інституту планування в реформуванні організаційно-економічних засад розвитку аграрного сектора економіки, що й спонукає до вивчення його ролі в системі управлінні землями сільськогосподарського призначення. Методи. Дослідження виконано на основі аналізу даних нормативно-правової та статистичної бази, а також вивчення науково-теоретичного матеріалу у площині виявлення ролі процесу планування в системі управління землями сільськогосподарського призначення. Результати. Досліджено роль планування в системі управління землями сільськогосподарського призначення. Визначено елементи взаємодії та виявлено низку розбіжностей у плануванні та прогнозуванні раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано перелік землевпорядних робіт в системі управління землями сільськогосподарського призначення із їх реалізацією на трьох етапах: прогнозування, планування та проектування. Встановлено, що планування можна вважати інструментом реалізації земельної політики та розвитку землекористування в країні, а також узгодження державних та регіональних пріоритетів із суспільними інтересами при управлінні землями сільськогосподарського призначення та їх охороні, територіальної організації агарного виробництва і природокористування. Перспективи. Реалізація пропозицій стосовно дотримання принципів планування в управлінні землями сільськогосподарського призначення сформує підґрунтя для досягнення відповідного економічного ефекту завдяки збалансованому використанню земельних ресурсів, попередження їх вибуття із сільськогосподарського обігу, розвитку сільської інфраструктури, подолання організаційно-територіальних і земельно-правових обмежень, які продукують перепони на шляху до збільшення інвестиційних потоків та раціонального обігу земель сільськогосподарського призначення.

Біографія автора

Галина Грещук, Львівський національний аграрний університет,м. Львів, Україна

к.е.н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики

Посилання

Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: [монографія]. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 434 с.

Закон України «Про землеустрій». URL : http://zakon5.rada.gov.ua//laws/show/858-15. (дата звернення : 20.04.2018).

Земельний кодекс України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (дата звернення : 20.04.2018).

Иванов Н.И. Планирование рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны в субъектах Российской Федерации (на примере Центрального федерального округа): [монография]. Москва: ГУЗ, 2013. 265 с.

Кирсанов В.А. Прогнозирование использования земельных ресурсов. X. 1984. 184 с.

Ковалів О.І. Державний землеустрій як основний інструмент здійснення земельної та агpарної реформ. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві : зб. матеріалів дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 25–26 лютого 2010 р. – К.: ННЦІАЕ, 2010.. 173–178.

Ковтун О.М. Планування використання і охорони земель як функція державного управління у сфері земельних відносин. Часопис Академії адвокатури України. 2010. №3 С. 1–5.

Мартин А.Г. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ. Землевпорядний вісник. 2008. № 2. С. 30–36.

Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки : [монографія]. Львів: НВФ «Українські технології», 2002. 252 с.

Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. URL :: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF/page

Чудовська В.А. Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. 177–182.

Шкуратов А.И. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного землепользования в процессе реформирования земельных отношений в Украине. Проблемы экономики: сборник научных трудов. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. №1 (16). С. 247–257.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Грещук, Г. (2018). РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Економічний дискурс, (2), 92–101. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145995

Номер

Розділ

Статті