ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Автор(и)

  • Вікторія Піддубна Одеський національний економічний університет,м. Одеса, Україна,

Ключові слова:

регіональний банк, банківські інновації, маркетингова стратегія, бізнес-модель, конкуренція, фінансова поведінка

Анотація

Вступ. Сучасні банки пройшли тривалий шлях від концепції банку як фінансової установи до концепції банку як суб’єкта економічної діяльності. Сучасні бізнес-моделі вітчизняних банків визначаються переважанням корпоративних банків, основними клієнтами яких є юридичні особи. Так, кредити юридичним особам і депозити юридичних осіб складають 44,48% і 36,79%, відповідно. Проте, на сьогоднішній день залишається актуальним питання охоплення банківськими послугами сектору домашніх домогосподарств на регіональному рівні та сектору місцевого самоврядування для реалізації соціально-економічних програм розвитку регіону. На сучасному етапі в процесах надання банківських послуг, функціях та культурі банків відбуваються суттєві зміни у результаті активізації їх інноваційної діяльності. Тому, актуальним питанням є визначення основних концептуальних засад інноваційної моделі соціально-орієнтованого регіонального банку. Методи. У статті використовувались методи теоретичного узагальнення, методи групувань, порівняльного аналізу та синтезу, діалектичний та метод наукової абстракції. Результати. У статті запропонована аналітична систематизація теоретичних підходів до визначення регіонального банку. Надано визначення соціально-орієнтованого регіонального банку. Проаналізовано стан розвитку банківської системи Одеського регіону. Автором сформовано основні концептуальні положення формування інноваційної моделі соціально-орієнтованого регіонального банку. Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на розвитку банківських інновацій, заснованих на оптимізації бізнес-процесів соціально-орієнтованого регіонального банку, формуванні їх фінансової інноваційної поведінки.

Біографія автора

Вікторія Піддубна, Одеський національний економічний університет,м. Одеса, Україна

аспірантка кафедри банківської справи

Посилання

Зверук Л.А., Рибачук В.А. Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ «Державний ощадний банк України»). Международный научный журнал «Интернаука». 2017. №1 (1). С. 19-26.

Гребенюк Н. В. Концептуальні засади стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(7). С. 65–69.

Кашеквич Б.Ю., Мажоров Д.В. Перспективи розвитку регіональних банків в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 1. Ч.1. С. 127-131.

Єгоричева С.Б., Гасій О.В. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи. Полтава: ПУЕТ, 2016. 217 с.

Завадська Д. В. Визначення стратегічної конкурентоспроможності банків Одеської області в умовах регіональних диспропорцій та трендового зменшення кредитної активності. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку. Одеса: Атлант, 2015. С. 41-62.

Мирошниченко М.А. Разработка концепции банка бедующего и пути преодоления рисков в банке,

поддержка финансовой устойчивости предприятий АПК. Научный журнал КубГАУ. 2017. №127(03). URL: http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/57.pdf. (дата звернення 01.05.2018).

Ханс-Ульрих Дёриг Универсальний банк – банк будующего. Москва: Международные отношения, 1999. 384 с.

Показники фінансової звітності банків України. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593. (дата звернення 03.05.2018).

Закон України «Про банки і банківську діяльність». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (дата звернення 03.05.2018).

Дідик С.М. Сучасний стан регіональної банківської системи України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4. Т. 2. С. 210–215.

Грошово-кредитна статистика. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1. (дата звернення 03.05.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Піддубна, В. (2018). ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ. Економічний дискурс, (2), 121–129. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146006

Номер

Розділ

Статті