РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Ірина Данилко Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» м. Київ, Україна,

Ключові слова:

організаційно-економічне забезпечення, економічне забезпечення, організаційне забезпечення, суб’єкти підприємництва, управління, конкурентоспроможність, ефективність

Анотація

Вступ. Визначення ролі організаційно-економічного забезпечення в підтримці функціонування суб’єктів підприємництва є актуальним у теоретичному та практичному відношенні. Мета статті полягає у розкритті ролі та сутнісного значення організаційно-економічного забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва. Методи. Автором використано наступні методи дослідження: експертний, аналогій, аналізу і синтезу, метод функціонального аналізу.  Результати. Відзначається ускладнення умов здійснення господарської діяльності в різних галузях економіки, що обумовлено відносною насиченістю ринків, посиленням тиску міжнародної конкуренції на внутрішні ринки, збільшенням ролі інновацій в забезпеченні належних конкурентних позицій суб’єктів підприємництва. Наголошується на необхідності активізації в управлінні господарською діяльністю суб’єктів підприємництва такого фактора виробництва як «підприємницька здібність», вплив якого полягає у пошуку кращої комбінації трьох основних факторів: праці, землі та капіталу. Доведено, що організаційно-економічне забезпечення є складовою фактора «підприємницька здібність». Його роль полягає у підвищенні обґрунтованості управлінських рішень для збереження та посилення конкурентних позицій суб’єктів підприємництва. Складовими частинами організаційно-економічного забезпечення функціонування суб’єктів підприємництва є економічне та організаційне забезпечення. Економічне забезпечення представлене економічними інструментами управління, серед сукупності яких найбільшою значущістю виділяються: ціна, податки, інновації, кредит та інвестиції тощо. Організаційне забезпечення пов’язано із організаційним порядком реалізації керівних дій та управлінських рішень. Це означає формування відповідної організаційної структури управління та системи взаємозв’язків між керівним складом і підлеглими та між структурними підрозділами. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні методичного порядку оцінки впливу економічних інструментів на загальну ефективність суб’єктів підприємництва та визначенні детального організаційного порядку супроводу їх впровадження.

Біографія автора

Ірина Данилко, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» м. Київ, Україна

аспірант

Посилання

Алчян А., Демсец Г. Производство, стоимость информации и экономическая организация. Вехи экономической мысли. Т. 5 : Теория отраслевых рынков. СПб. : Экономическая школа, 2003. С. 280-317.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ: КНЕУ, 2013. 779 с.

Боднар О.В. Ціноутворення на продукцію рослинництва : монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2017. 360 с.

Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. Київ: ІАЕ УААН, 2000. 204 с.

Лузан Ю.Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України : монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 472 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента ; пер. с англ. Москва: Дело, 1992. 702 с.

О’Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой : пер. с англ. Москва: Прогресс, 1979. 216 с.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика : пер. с англ. [под ред. Тарасевича Л.С., Леусского А.И.]. Москва: Бином-КноРус, 1999. 799 с.

Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми. Економіка АПК. 2011. №2. С. 150-155.

Freeman R. E. Strategic Management : A Stakeholder Approach. First Edition. Boston: Harpercollins College Div, January 1984. 275 p.

Stigler G.J. The Organization of Industry. Homewood, R. D. Irwin, 1968. 328 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Данилко, І. (2018). РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економічний дискурс, (2), 130–137. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146007

Номер

Розділ

Статті