КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Автор(и)

  • Наталія Грищенко ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» м. Київ, Україна,

Ключові слова:

консалтингові послуги, консалтинг, класифікація, ідентифікація, структуризація, менеджмент-консалтинг, види консалтингових послуг

Анотація

Вступ. Сучасний глобальний вектор розвитку світових ринків обумовлює необхідність детального дослідження тенденцій та особливостей розвитку одного з найбільш динамічних і зростаючих його сегментів –- світового ринку консалтингових послуг. Актуальність теми статті обумовлена складністю дослідження структуризації консалтингового ринку за відсутності єдиних класифікаційних стандартів та наукових підходів. Методи. У роботі використовувались методи теоретичного узагальнення, методи групувань, порівняльного аналізу та синтезу,діалектичний та метод наукової абстракції. Результати. У статті запропонована аналітична систематизація теоретичних підходів до класифікації сучасних консалтингових послуг. Виділено два основні підходи до систематизації консалтингових послуг за ключовими критеріями, насамперед, предметний та методологічний підходи. Автором сформовано загальні групи консалтингових послуг в межах цих підходів і надана їх характеристика. Запропоновано доповнити критеріальний апарат новими класифікаційними ознаками такими, як: форма роботи консультантів, ступінь інноваційності консалтингових послуг, характер співробітництва суб’єктів і зміст консультаційних послуг. Перспективи. Подальші наукові дослідження консалтингового ринку доцільно зосередити на розвитку інституційної інфраструктури менеджмент-консалтингу в Україні із єдиними стандартами та підходами до регулювання ринку.

Біографія автора

Наталія Грищенко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» м. Київ, Україна

к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Международный консалтинг; под ред. Ф. Л. Шарова. М.: МИЭП, 2007. 76с.

Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование : научно-популярная література; пер. с англ. М. Потаповой, А. Ракитиной. Минск, Санкт-Петербург: СПб 4-е междунар. изд., 2001. 464 с.

Лавлок К., Вільямс К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. 2005. 1008 с.

Кубр М. Менеджмент консалтинг: Гід у професію (четверте видання). Женева: Міжнародна служба

зайнятості, 2002. 927 с.

Марченко О.С. Консалтинговий сектор економіки України: структура і тенденції розвитку. Вісник університету банківської справи національного банку України. 2009. №1(4). С. 144-147.

Трофимова О.К. Определение понятия управленческое консультирование. URL: http//

www/management.com.ua. (дата звернення: 20.01.2018).

Офіційний сайт Європейської федерації асоціацій консультантів з економіки та управління.URL:

http://www.feaco.org. (дата звернення: 20.01.2018).

Федик М.В. Типологізація видів та об’єктів консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності.

Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія «Економіка». Вип. 4 (3). 2010. С. 166-172.

Мишалова Т.О. Місце та роль консалтингу в побудові інфраструктури ринкової економіки України. Проблеми реформування ринкової економіки: Зб.наук. пр.КНЕУ. 1997. Вип.5. С. 119-125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Грищенко, Н. (2018). КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА СВІТОВОМУ РИНКУ. Економічний дискурс, (1), 7–16. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146055

Номер

Розділ

Статті