№ 1 (2018)

Зміст

Статті

КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
Наталія Грищенко 7-16
THE HISTORICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY PDF
Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk 17-23
МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО БРЕНДУ КОМПАНІЙ МВОК PDF
Ірина Татомир 24-32
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF
Інна Самойленко 33-41
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ PDF
Наталя Верхоглядова, Євген Касьяновський 42-50
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА PDF
Ігор Гонак 51-61
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Катерина Фень 62-69
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАСІННИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР PDF
Сергій Чехов 70-75
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ PDF
Ірина Мазур 76-82
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Діана Шеленко 83-88
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ PDF
Сергій Ігнацевич 89-97
ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ АДЕКВАТНИХ ЗМІНАМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF PDF (English)
Наталія Гусарина 98-105
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ PDF
Максим Кропивко 106-112
МАРКЕТИНГОВІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
Олена Корчинська, Андрій Голубєв 113-123
СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
Назар Марчишин 124-130
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Гудзовата 131-138
ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Віра Ільчук 139-146