ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Інна Самойленко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова м. Харків, Україна,

Ключові слова:

тариф, енергетичний ринок, система тарифного регулювання, стимулювання, мережева компанія

Анотація

Вступ. Зараз в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли природні монополії, на послуги яких завжди є стабільний попит, виявилися збитковими і не мають необхідних ресурсів, щоб забезпечувати безперебійне, якісне та безпечне електропостачання для споживачів електричної енергії. Причини цього варто шукати в методах державного регулювання енергетичної сфери України (зокрема, в методах тарифного регулювання). Методи. Під час реалізації завдань дослідження використовувались такі методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція (під час проведення теоретичних узагальнень та формулювання висновків); системний підхід (при розкритті принципів та інструментарію впровадження стимулювального регулювання). Результати. В роботі розглянуто механізми стимулювального регулювання, що спрямоване на ефективне регулювання мережевих компаній і недопущення встановлення останніми надміру високих тарифів, а також на створення у них стимулів до зниження витрат за збереження прийнятної якості мережевих послуг. Здійснено SWOT-аналіз упровадження стимулювального регулювання. Наголошено, що у разі використання методів стимулювального регулювання проводиться увʼязування певних фінансових стимулів із цільовими показниками ефективності компанії, які стосуються зниження витрат і підвищення якості надаваних послуг.Перспективи. Визначено, що саме система тарифного регулювання в Україні виявилася недостатньо дієвою, тому вважаємо за доцільне основну увагу приділити саме аналізу механізму тарифного регулювання та наданню практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Подальшого дослідження потребує питання розробки методологічної бази стосовно оцінювання якості послуг енергопостачальної компанії в межах регуляторного процесу.

Біографія автора

Інна Самойленко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова м. Харків, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Посилання

Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії. Київ, 2006. 367 с.

Реформа енергетики: Оцінка основних ініціатив. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_er.pdf (дата звернення 22.12.2017)

Будниченко Ю. Реформування тарифної політики України на шляху вступу до Енергетичного співтовариства Європи. Економіка України. 2010. №5. С. 84-95.

Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2013/06/N_dop_Ostashko14.pdf (дата звернення 13.10.2017)

Рогов В.Ю. Институциональные аспекты энергосберегающих инвестиций и тарифообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. Известия ИГЭА. 2014. № 4 (96). С. 80-90.

Комитет по тарифам и ценообразованию ЭРРА: Оценка эффективности Энергораспределительных компаний. Тематический доклад 2004. URL: http://www.erranet.org/ (дата звернення 29.12.2017)

Rekettye G., Tersztyanszky T. In Hungary, Customers Rate Their Electricity Distribution, Transmission &Distribution. July, 2002. Vol. 54. No. 7

Tersztyánszky Tibor. Methods and Procedures Requirements for Monitoring and Improvement of Supply Quality in Hungary, Quality and Security of Electric Power Delivery Systems, CIGRÉ/IEEE PES International Symposium. Paper No. 311. October 2003. URL: http://www.mekh.hu/gcpdocs/200312/pid20658tt.pdf (дата звернення 29.12.2017).

Council of European Energy Regulators Working Group on Quality of Electricity Supply September 2003 Second Benchmarking Report on Quality of Electricity Supply. URL: https://www.autorita.energia.it/allegati/pubblicazioni/volume_ceer2.pdf (дата звернення 18.09.2017)

Cost Benchmarking in Energy Regulation in European Countries. URL: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2011/Cost_benchmarking_in_energy_regulation_in_European_countries.pdf (дата звернення 20.10.2017)

ДТЕК 2014. Інтегрований звіт. URL: http://svb.ua/sites/default/files/2014_annual-report2014-ua.pdf (дата звернення 29.01.2018)

Підсумки-2017: електроенергія перетворюється на дороге задоволення. URL: https://mind.ua/publications/20180112-pidsumki-2017-elektroenergiya-peretvoryuetsya-na-doroge-zadovolennya (дата звернення 29.01.2018)

Золотий кіловат: як позначиться енергореформа на ціні електроенергії. URL: https://mind.ua/publications/20178880-zolotij-kilovat-yak-poznachitsya-energoreforma-na-cini-elektroenergiyi (дата звернення 29.01.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Самойленко, І. (2018). ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (1), 33–41. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146082

Номер

Розділ

Статті