МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

  • Наталя Верхоглядова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»,м. Дніпро, Україна,
  • Євген Касьяновський Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна,

Ключові слова:

національна економіка, реальний сектор, інвестиції, управління, індикатор, індикативне оцінювання

Анотація

Вступ. Важливою складовою національної економіки є реальний сектор, в якому формується валовий внутрішній продукт і національний дохід, виробляються товари та послуги нефінансового характеру. Результати функціонування видів економічної діяльності, що входять до складу реального сектору, значною мірою залежать від обсягів залучених інвестицій та віддачі від їхнього використання. З огляду на це, управління інвестиціями в реальний сектор національної економіки є одним з першочергових завдань управління національним господарством. Методи. Вивчення проблеми управління інвестиціями в реальний сектор економіки відбувалось на базі аналізу результатів наукових досліджень в сфері управління інвестиційними процесами із застосуванням методів порівняння та узагальнення, що дозволило сформувати авторське уявлення про сутність управління інвестиціями в реальний сектор національної економіки. Крім того, при розробці методичного підходу до управління інвестиціями в реальний сектор використовувався програмно-цільовий підхід, який передбачає проведення індикативного оцінювання в поєднанні з методами трендового аналізу, економіко-математичного прогнозування та матричного методу, що створює основу для обґрунтування рішень в сфері управління інвестиціями. Результати. Розроблено методичний підхід до управління інвестиціями в реальний сектор національної економіки, який ґрунтується на встановленні причино-наслідкових зв’язків індикаторів результатів функціонування реального сектору з індикаторами інвестицій в реальний сектор. Встановлено, що управління інвестиціями в реальний сектор передбачає здійснення ряду етапів, підпорядкованих певній меті, повторюваність яких має циклічний характер. Головним з таких етапів, що створює базу для розробки управлінських ініціатив, є індикативне оцінювання. Обґрунтовано застосування в процесі індикативного оцінювання системи показників інвестицій в реальний сектор та результатів його функціонування. Перспективи. Запропонований методичний підхід дає змогу розробити на основі індикативного оцінювання управлінські ініціативи проактивного характеру спрямовані на підвищення результативності управління інвестиціями.

Біографії авторів

Наталя Верхоглядова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»,м. Дніпро, Україна

д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Євген Касьяновський, Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна

аспірант кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки

Посилання

Балихина Н.В. Государственное регулирование инвестиций. Москва: Изд-во РГТЭУ, 2003. 90 с.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования; пер. с англ. Москва: Дело, 1997. 991 с.

Грідасов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування. Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. 164 с.

Диба Л. Інвестиції як важлива складова економічного добробуту держави URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2010_14/Diba.pdf 5. Гриньова В.М. Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування. Xарків: ХДЕУ, 2008. 464 с.

Лук’яник М. М. Сутність інвестицій як економічної категорії. Вісник Сумського нац. аграрн. ун.-ту. Серія:Фінанси і кредит. 2003. №2. С. 107-110.

Пєтухова О.М. Інвестування. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 336 с.

Череп А.В., Рурк Г.І. Інвестиційна діяльність України: стан та шляхи активізації. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 3. С. 48-52.

Касьян Л.Е. Взаємозв'язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. 2015, № 3, Т. 1. – С. 42-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Верхоглядова, Н., & Касьяновський, Є. (2018). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Економічний дискурс, (1), 42–50. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146083

Номер

Розділ

Статті