ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА

Автор(и)

  • Ігор Гонак Тернопільський національний економічний університет,м. Тернопіль, Україна,

Ключові слова:

економічне суперництво, контроль, державний контроль, види контролю

Анотація

Вступ. Актуальність теми наукового дослідження пов'язана з недостатнім вивченням проблем державного контролю як інструменту забезпечення національної безпеки в умовах зростання інтенсивності економічного суперництва. Методи. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. У процесі дослідження використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, серед яких найбільш важливими є: абстрактний та логічний метод – для формулювання висновків дослідження; методи аналізу, синтезу та узагальнення – для вивчення основних засобів державного контролю; системний підхід – у визначенні причин і чинників зростання інтенсивності економічного суперництва. Основною метою і завданням статті є дослідження сучасного стану та проблем функціонування державного контролю як інструменту забезпечення національної безпеки в умовах зростання інтенсивності економічного суперництва. Результати. Досліджено причини та чинники здійснення державного контролю як інструменту забезпечення національної безпеки в Україні, його позитивні наслідки для розвитку національних економік. Встановлено особливості державного контролю як інструменту забезпечення національної безпеки. Проаналізована сучасна парадигма державного контролю в умовах зростання інтенсивності економічного суперництва. Перспективи. У статті розглядаються технології і види державного контролю як інструменту забезпечення національної безпеки в умовах зростання інтенсивності економічного суперництва. Дослідження методологічних принципів та принципів підвищення ефективності впливу технологій та інструментів державного контролю на національний, регіональні та глобальні економічні процеси в напрямку мінімізації негативних наслідків торговельно-економічної конкуренції є перспективними напрямами для подальших досліджень.

Біографія автора

Ігор Гонак, Тернопільський національний економічний університет,м. Тернопіль, Україна

аспірант кафедри міжнародної економіки

Посилання

Закон України «Про основи національної безпеки України». Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15. (дата звернення : 14.12.2017).

Юридична енциклопедія : В 6 томах. Том 2; заг. ред. Ю. С. Шемчушенка. Київ : «Українська енциклопедія», 1999. 744 с.

Романів Є. М., Хом’як Р. Л., Мороз А. С. та ін. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2001. 200 с.

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н. М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Житомир : ПП “Рута”, 2009. 544 с.

Закон України «Господарський кодекс України». Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення : 14.12.2017).

Закон України «Конституція України». URL : http://zakon5.rada.gov.ua (дата звернення : 14.12.2017).

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України : Підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : Підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 608 с.

Пилипенко І. І., Жук О. П. Фінанси. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. 266 с.

Закон України «Податковий кодекс України». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення : 14.12.2017).

Закон України «Митний кодекс України». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. (дата звернення : 14.12.2017).

Давиденкова I. Корупція на митниці: як подолати? Пороги. URL : http://porogy.zp.ua/2017/06/koruptsiya-na-mytnytsi-yak-podolaty/ (дата звернення : 14.12.2017).

Коваленко М. М. Банківський контроль – необхідна умова успішного розвитку банківського сектора України. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 1. С. 156-167. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_22 (дата звернення : 14.12.2017).ї

Костюченко О. А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці : Навчальний посібник. Київ : А.С.К., 2009. 576 с.

Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Львів : Афіша, 2001. 272 с.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page?text=%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC. (дата звернення : 14.12.2017).

Потіш А. Ф., Медвідь В. Г., Гвоздецький О. Г., Козак З. Я. Екологія: основи теорії і практикум. Львів : «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс», 2003. 296 с.

Масляк П. О. Шищенко П. Г. Географія України : Пробний підручник для 8-9 класів середньої школи. Київ : Зодіак-ЕКО, 1996. 432 с.

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві : Підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 495 с.

Слонець Б., Киричевський І. «Бурштинова Народна Республіка». Нелегальний бізнес чинить спротив владі. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/1979487-burstinova-narodna-respublika-nelegalnij-biznes-cinit-sprotiv-vladi.html (дата звернення : 15.12.2017).

Київське море визнали найбільш небезпечним об’єктом на Землі URL: https://tsn.ua/ukrayina/kiyivske-more-viznali-naybilsh-nebezpechnim-ob-yektom-na-zemli.html (дата звернення : 15.12.2017).

Закон України «Про ціни і ціноутворення». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. (дата звернення : 14.12.2017).

Закон України «Про природні монополії». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14. (дата звернення : 14.12.2017).

Росія вкотре спробує пожити без українських сирів. URL : http://tyzhden.ua/News/121210 (дата звернення : 15.12.2017).

Закон України «Про охорону праці». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. (дата звернення : 14.12.2017).

Тарасенко Н. Антикорупційні форуми: нова громадянська платформа чи підготовка до створення партії? Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL : http://nbuviap.gov.ua/index.php option=com_content&view=article&id=1913:antikoruptsijni-forumi-nova-gromadyanska-platforma-chi-pidgotovka-do-stvorennya-partiji-2&catid=63&Itemid=393. (дата звернення : 15.12.2017).

Мінфін оцінює боргові виплати України в 2017 р. в 240,9 млрд. грн. Interfax-Україна. URL : http://ua.interfax.com.ua/news/general/400879.html. (дата звернення : 15.12.2017).

На погашення держборгу в 2018 році виділять 175,7 мільярда зі спецфонду// Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2307431-na-pogasenna-derzborgu-v-2018-roci-vidilat-1757-milarda-zi-specfondu.html. (дата звернення : 15.12.2017).

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. (дата звернення : 14.12.2017).

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2246-19. (дата звернення : 14.12.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Гонак, І. (2018). ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА. Економічний дискурс, (1), 51–61. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146120

Номер

Розділ

Статті