НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Катерина Фень Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський, Україна,

Ключові слова:

харчова промисловість, економічна безпека, моніторинг, фінансова безпека

Анотація

Вступ. В сучасних умовах економіки необхідно захищатися від загроз. Економічна безпека – це сукупність процесів, за допомогою яких підтримується конкуренція економіки підприємства, ефективно захищається економічна думка. Методи. Теоретичні і методологічні засади дослідження засновані на діалектичному методі, системний аналіз використовується для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи, синтез – для узагальнення різних аспектів економічної безпеки підприємства. Результати. Проаналізовано методичні підходи щодо визначення рівня економічної безпеки підприємства, що включають ретроспективну, діагностичну та оперативну оцінку економічної безпеки підприємств. Результатами дослідження є рекомендації з напрямків підвищення рівня ефективності виробництва підприємств та їх фінансово-економічного стану в сучасних умовах, що можуть бути використані для впровадження управлінських рішень з метою підвищення та стимулювання подальшого розвитку підприємства. Перспективи. Постійне посилення дії факторів, що загрожують економічній безпеці підприємства, потребує створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку підприємства з метою завчасного попередження небезпек та загроз і вживання необхідних заходів щодо захисту та протидії. Дослідження питання полягає у обґрунтуванні можливих шляхів забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості як одного з елементів розвитку таких підприємств.В дослідженнях з цієї проблематики розвиваються теоретичні засади формування економічної безпеки, досліджуються передумови її ефективного функціонування, але забезпечення напрямків економічної безпеки майже не розкрито.

Біографія автора

Катерина Фень, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський, Україна

аспірант

Посилання

Беликов О. Основы комплексной системы обеспечения экономической безопасности бизнеса. Менеджмент и менеджер. 2007. №11. С. 43-52.

Гнилицька Л.В. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. №9. С. 37-45.

Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки. Наукові праці НДФІ. 2013. №4. С. 123-131.

Каламбет С.В., Воропай В.А. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. №2. С. 106-113.

Караїм М.М. Управління економічною безпекою підприємства: методичні засади. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. №11. С. 110-113.

Козловський С.В., Жураківський Є.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії «економічна безпека» та складових економічної безпеки України. Економіка та держава. 2015. №6. С. 37-42.

Мартюшева Л.С., Кузенко Т.Б., Литовченко О.Ю. Фінансова безпека підприємств: конспект лекцій. Харків: Вид-во ХНЕУ. 2008. 140 с.

Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Навчальний посібник. Львів. 2011. 380 с.

Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий. Взгляд молодых ученых на экономические и финансовые реформы в России: Сб. ст. Волгоград: Волгоградское научное изд–во. 2007. 16 c.

Похилюк В. Економічна безпека країни в епоху глобалізації. Вісник КНТЕУ. 2009. №5. С. 18-25.

Пригунов П.Я. Сучасні підходи до визначення суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. №11. С. 120-125.

Рекун І.І. Теоретичне обґрунтування поведінки суб’єктів економічної безпеки. Економіка та держава. 2015. №6. 91-94.

Тульчинський Р.В. Вплив якості прийняття управлінських рішень на економічну безпеку промислового підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. №1. С. 106-109

Франчук В.И. Корпоративные отношения в системе безопасности акционерных обществ. Актуальні проблеми економіки. 2009. №11. С. 145-150.

Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України. Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. 2014. №1. С.123-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Фень, К. (2018). НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економічний дискурс, (1), 62–69. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146125

Номер

Розділ

Статті