ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • Сергій Ігнацевич Інститут агроекології та природокористування НААН,м. Київ, Україна,

Ключові слова:

землекористування, земельні ресурси, землеохоронні заходи, математична модель, теорія гри, економічні відносини

Анотація

Вступ. Економіко-математичне моделювання – дієвий інструмент в напрямку підвищення ефективності економічної взаємодії держави та суб’єктів господарювання з приводу використання та охорони земельних ресурсів. Результати такого моделювання можуть стати основою для визначення перспективних напрямів удосконалення земельних відносин. Методи. Дослідження базується на засадах економіко-математичного моделювання з використанням аналітичного та абстрактно-логічного методів. Результати. Ймовірність виконання державою покладених на неї функцій безпосередньо впливає на поведінку суб’єктів господарювання в сфері організації землеохоронної діяльності. З метою вивчення поведінкових механізмів економічних суб’єктів використано «теорію гри» та визначено оптимальні стратегії поведінки усіх «гравців». Встановлено, що підприємства здійснюватимуть землеохоронну діяльність на достатньому рівні лише у випадку, якщо штрафні санкції за порушення екологічних нормативів в декілька разів перевищуватимуть витрати на охорону та відновлення ґрунтів. Проте, надмірне підвищення розміру штрафних санкцій змушуватиме землекористувачів не впроваджувати землеохоронні заходи, а приховувати реальні результати своєї діяльності. Перспективи. За результатами економіко-математичного моделювання визначено, що можливо досягнути такого стану економічних відносин, за якого суб’єкти господарювання будуть зацікавлені у впровадженні землеохоронних заходів. Ці результати стануть основою для удосконалення еколого-економічного механізму регулювання землекористування та сталого розвитку сільського господарства в Україні.

Біографія автора

Сергій Ігнацевич, Інститут агроекології та природокористування НААН,м. Київ, Україна

аспірант1, науковий співробітник

Посилання

Конституція України : Закон України за станом на 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 1996. 30, [141] с. (Закони України)

Власенко А.В., Новак К.С. Особливості застосування теорії ігор у менеджменті та економіці. Економічні проблеми сталого розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф. ім. проф. Балацького О.Ф. : тези доп. / СумДУ . Вид-во СумДУ, 2016. С. 144.

Гладкова Л., Наумова М. Застосування теорії ігор в економіці. Наукові записки Кіровоградського держ. педагог. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013. №4(2). С. 16-21

Кубах М.О. Кочубей С.Г. Теорія ігор та її застосування. Освіта, наука та виробництво: розвиток іперспективи : І Всеукраїн. наук.-метод. конф. : тези доп. / СумДУ . Вид-во СумДУ, 2016. С. 174. 5. Петрушенко М.М. Необхідність і особливості застосування теорії ігор при моделюванні природно-ресурсних конфліктів. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2011. № 3. С. 42-48.

Сабадаш В.В. Антиекологічні тенденції соціально-економічного розвитку: конфліктний потенціал екологічного фактора. Механізм регулювання економіки. 2009. №.3. С. 11–12

Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці. Вісн. Тернопіл. націонал. економ. ун-ту. 2017. №2. С. 117–121.

Панчишин С.М., Островерх П.І., Буняк В.Б. та ін. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка; Київ, 2010. 437 c.

Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті, Вінниця: ВНТУ, 2009. 164 с.

Про оцінку земель : Закон України за станом на 11 груд. 2003р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 15 [229] с. (Закони України). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Ігнацевич, С. (2018). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ. Економічний дискурс, (1), 89–97. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146156

Номер

Розділ

Статті