ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ АДЕКВАТНИХ ЗМІНАМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Гусарина Херсонський національний технічний університет,м. Херсон, Україна,

Ключові слова:

інновації, інформація, ентропія, ймовірність, модель, невизначеність, прийняття рішень

Анотація

Вступ. Актуальність дослідження обумовлюється тим, що основна проблема для прогнозування інноваційного розвитку підприємств під впливом зовнішнього середовища полягає в отримані необхідного об’єму якісної інформації, так як ії мала кількість знижує точність прогнозів, а більша пов’язана з труднощами обробки виробничих даних. Методи. При управлінні інноваційним розвитком промислових підприємств використовуються методи прогнозу і ідентифікації, де завдання прогнозу за даними спостережень передбачати майбутні значення економічних показників, завдання ідентифікації полягає в визначенні параметрів системи, які породили даний часовий ряд; при побудові моделі оцінки загальної кількості інформації використовувались фінансово-економічні показники підприємства. Результати. Запропонована модель необхідної кількості вхідної інформації при прийнятті управлінських рішень по інноваційному розвитку підприємств в умовах невизначеності. В основі моделі покладена різність апріорної і апостеріорної інформації. Виконана експериментальна перевірка репрезентативності вхідної інформації на підставі аналізу показників економічної динаміки, з використанням теореми Байеса. В результаті виконаної роботи уточнені значення апостеріорнїі ймовірності, на підставі яких виконано розрахунки потрібної кількості інформації для складення прогнозів. Перспективи подальших досліджень полягають у побудові трендів фінансово-економічних показників динамічного ряду в різних часових інтервалах для складання прогнозів адекватних змінам зовнішнього середовища в умовах невизначеності.

Біографія автора

Наталія Гусарина, Херсонський національний технічний університет,м. Херсон, Україна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Макогон Ю.В., Иванова Д.Р. Феномен "неопределённости" экономического развития как объективного условия международного взаимодействия. Вісник ОНУ ім. І.І.Мечнікова. 2013. Т.18. Вип.4/2. С. 15-18.

Шарко М.В., Гусарина Н.В. Использование многокритериальной логики в стратегическом управлении инновационной активностью предприятия. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. Том 2. № 3. С. 175-179

Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль; пер. с англ. М.Я. Каждана. Москва: Дело, 2003. 360 с.

Ларичев О.И. Вербальный анализ решений. Москва: Наука, 2006. 392 с.

Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределённости. Москва: Наука, 1981. 258 с.

Sharko M., Gusarina N. Influence of information and communitative technologies on the economic growth of industrial enterprises. Thai Science Review. Summer, 2017. P.112-116.

Шарко М.В. Державне регулювання інноваційних процесів. Актуальні проблеми економіки. 2003. №12(30). С. 168-178.

Функціональні стратегії інноваційного розвідку промислових підприємств: монографія; за наук. ред. д.е.н. проф. Стадник В.В. Хмельницький: ХНУ, 2016. 446 с. 9. Gusarina N., Sharko М., Burenko J. Modeling of management of the information potential of complex economic systems under conditions of risk. Тechnology audit and production reserves. 2017. 34 (2/4). P.14-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Гусарина, Н. (2018). ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ АДЕКВАТНИХ ЗМІНАМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економічний дискурс, (1), 98–105. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146195

Номер

Розділ

Статті