МАРКЕТИНГОВІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Автор(и)

  • Олена Корчинська Академіїя праці, соціальних відносин і туризму,м. Київ, Україна,
  • Андрій Голубєв Академія праці, соціальних відносин і туризму,м. Київ, Україна,

Ключові слова:

фермерство, комерційна діяльність, канали збуту, сільськогосподарська продукція, маркетингові дослідження

Анотація

Вступ. Реформування аграрного сектора економіки України привело до формування багатоманітних форм господарюючих суб'єктів, заснованих на приватній власності й принципах економічної самостійності. Одним з напрямів структурної перебудови сільського господарства є формування фермерських господарств, які виконують певну роль в системі агробізнесу, роблять свій внесок у формування конкурентоздатного аграрного сектора і виробництво сільгосппродукції. Метою статті є аналіз результатів проведеного вибіркового опитування фермерів та виявлення загальних тенденцій, що визначають поведінку фермерів як суб’єктів (гравців) на ринку сільськогосподарської продукції. Методи. При проведенні дослідження застосовувались як загальноприйняті методи дослідження: діалектичний, монографічний метод, абстрактно-логічний, метод наукового узагальнення, так і специфічні методи статистичної та маркетингової обробки інформації. Результати. У статті представлені результати вибіркового опитування фермерів Васильківського району Київської області. Охарактеризовані чинники, що визначають успішність підприємницької діяльності фермерів, і виявлені перешкоди, що гальмують розвиток фермерства в України. Оцінено перспективи розвитку фермерських господарств та окреслено заходи, які слід вживати на мікро- і макрорівнях з метою формування сприятливого середовища для комерційної діяльності фермерських господарств. Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно оцінки більш активного впровадження сучасних інформаційних технологій у комерційну діяльність фермерів, включаючи розвиток електронної комерції, а також застосування ефективних маркетингових стратегій збуту.

Біографії авторів

Олена Корчинська, Академіїя праці, соціальних відносин і туризму,м. Київ, Україна

д.е.н., доцент, с.н.с, завідувач кафедри маркетингу

Андрій Голубєв, Академія праці, соціальних відносин і туризму,м. Київ, Україна

аспірант кафедри економіки та управління підприємствами

Посилання

Беззуб І. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=419:agropromislovij-sektor-2&catid=71&Itemid=382

Менеджмент фермерських господарств [текст] : навч. посіб. ; за ред. В.П. Горьового – К. : «Центр учбової літератури», 2014. 366 с.

Застрожніков А.Г. Розвиток фермерського землеволодіння і землекористування. Агросвіт. 2007. №15. С. 27-31.

Остапчук С.М., Корнілов Л.В., Корнілов В.Л. Розвиток фермерських господарств у Закарпатській області. Вісник НУВГП. 2010. №2(50). С. 214-221.

Мохненко А.С. Розвиток фермерських господарств в системі факторів конкурентного середовища: теорія, методологія, практика: дис. …..д-ра екон.наук. / Херсон, 2011. 438 с.

Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Черненко О.С. Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки. Економічний аналіз. 2015 №1. С. 225-230.

Макаренко Ю.П. Розвиток кооперації малих аграрних господарств у ринковій економіці. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №4 (12). С. 171-176.

Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування. Агросвіт. 2017. № 8. С. 24-34.

Махортов Ю.О., Дмитренко В.Л. Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні. Вісник аграрної науки. 2003. № 6. С. 73-76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Корчинська, О., & Голубєв, А. (2018). МАРКЕТИНГОВІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Економічний дискурс, (1), 113–123. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146202

Номер

Розділ

Статті