СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Автор(и)

  • Назар Марчишин Тернопільський національний економічний університет,м. Тернопіль, Україна,

Ключові слова:

сенсорний маркетинг, нейробіологічні індикатори, споживацький вибір, інноваційний маркетинг, нейромаркетинг

Анотація

Вступ. Постійне загострення конкурентної боротьби за споживачів вимагає від компаній динамічного удосконалення маркетингових комунікативних стратегій. Це обумовило необхідність появи цілого напрямку інноваційного маркетингу, що спрямований на пошук новітніх засобів й інструментів стимулювання споживачів до посилення та коригування купівельних орієнтирів. Одним з таких напрямків, орієнтованих на активізацію нейробіологічних індикаторів людини, що відповідають за споживацький вибір, є сенсорний маркетинг.Методи. Досягнення поставленої мети передбачало використання діалектичного методу та системного підходу до вивчення особистісних нейробіологічних індикаторів та економічних явищ, а також монографічного, абстрактно-логічного та методу абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розроблення інноваційних маркетингових технологій та способів їх реалізації.Результати. У статті досліджено особливості впливу елементів сенсорного маркетингу на нейробіологічні індикатори споживацької поведінки особистості. Визначено основні функціональні ознаки сенсорного маркетингу та окреслено окремі напрямки поглиблення його складових. Перспективи. Можливим подальшим напрямком даного дослідження є пошук шляхів поєднання окремих елементів сенсорного впливу з іншими інноваційними маркетинговими стратегіями для побудови динамічної комплексної інноваційної маркетингової системи.

Біографія автора

Назар Марчишин, Тернопільський національний економічний університет,м. Тернопіль, Україна

аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій

Посилання

Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов. М.: Эксмо, 2006. 272 с.

Булах Т. Д. Сенсорний маркетинг як інструмент продажу книг. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. № 36. С. 244-251.

Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций; пер. с англ. А. Гродеева. М.: Альпина Паблишер, 2011. 113 с.

Колесніков А., Шульгат Н. Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду. Соціально-економічні проблеми і держава. 2011. № 2(5). URL : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11kapiob.pdf. (дата звернення : 03.02.2018).

Шмітт Б. Емпіричний маркетинг: Як змусити клієнта відчувати, думати , діяти, а також співвідносити себе з вашою компанією; пер. с англ. К. Ткаченко. М.: Фаир - Пресс, 2001. 400 с. 6.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 444 с. 7. Клімова О. І. Нестандарт, креатив та епатаж – реальне обличчя сучасної реклами. Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку. Житомир, 2017. С. 168-175.

Carbone Lou. Clued In: How to Keep Customers Coming Back Again and Again. NJ: Financial Times Prentice Hall, 2004. Р. 140-145.

Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. М.; Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2004. 235 с.

Палахнюк А. Аромат растущих продаж. Рекламные идеи. 2005. №2. С. 36-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Марчишин, Н. (2018). СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ. Економічний дискурс, (1), 124–130. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/146230

Номер

Розділ

Статті