СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Ivan Balaniuk ДВНЗ“Прикарпатськийнаціональниуніверситет імені Василя Стефаника”м. Івано-Франківськ, Україна, Ukraine
  • Olha Dovhan Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН м. Тернопіль, Україна, Ukraine

Ключові слова:

сільські території, сільське населення, оцінка, соціально-економічний розвиток, стратегія, концепція

Анотація

Проведені в Україні економічні та аграрні реформи призвели до негативних наслідків у розвитку сільських територій, які мають безпосередню дію на стан і функціонування сільського населення України. До цих результатів можна віднести такі суттєві зміни, як: постійне зменшення кількості сільського населення, низький рівень їхнього життя, деградація і вимирання сіл, нерозвиненість соціальної інфраструктури, переважна сільськогосподарська спеціалізація економіки територій тощо. Проблеми сільських територій України є на сьогодні значними, набули національного масштабу і загрозливо критичного характеру. Вирішити вказані питання сільські громади не можуть, оскільки не володіють необхідними повноваженнями та інструментами для забезпечення подальшого розвитку сільських територій та потреб сільського населення. Методологія дослідження базується на діалектичному та системному підходах до наукового пізнання і загальнотеоретичного осмислення стану та функціонування сільських територій України. Методологічною основою дослідження слугують наукові розробки вітчизняних вчених з питань теоретико-методологічного забезпечення оцінки та обґрунтування розвитку сільських територій. Дослідження присвячене розкриттю основних складових сучасного стану функціонування соціальної та економічної сфер сільських територій України. Встановлено основні причино-наслідкові зв'язки між результатами державної політики та негативними проявами у життєдіяльності сільського населення. Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на більш чіткому обґрунтуванні проблем та напрямів їх вирішення за допомогою реалізації концепції та стратегії розвитку сільських територій, запровадженню ефективного організаційно-економічного механізму їх становлення.

Біографії авторів

Ivan Balaniuk, ДВНЗ“Прикарпатськийнаціональниуніверситет імені Василя Стефаника”м. Івано-Франківськ, Україна

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

Olha Dovhan, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН м. Тернопіль, Україна

молодший науковий співробітник науково-технологічного відділу аграрної економіки, інформаційно-аналітичної роботи, маркетингу і трансферу інновацій

Посилання

Garashchuk, O.V., & Kutsenko, V.I. (2015). Sotsialna sfera – vazhlyvyi chynnyk vidrodzhennia silskykh terytorii: stan, problemy, shliakhy yikh rozviazannia [The social sphere as an important factor of the revival of rural areas: condition, problems, solutions]. Ekonomika rozvytku [Economics of Development], 1 (73), 14-20. [in Ukranian]

Hubeni, Yu. (2007). Rozvytok silskykh terytorii: deiaki aspekty yevropeiskoi teorii i praktyky [Rural Development: some aspects of theory and practice of European]. Ekonomika Ukrainy [Economics of Ukraine], 4, 62-70. [in Ukranian]

Demohrafichna sytuatsiia v Ukraini u 2016 rotsi. database.ukrcensus.gov.ua. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/dem_2016.pdf. [in Ukranian]

Demohrafichnyi shchorichnyk «Naselennia Ukrainy za 2016 rik». Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. ukrstat.org. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnasel_u.htm. [in Ukranian]

Karpenko, Oleksandr. (2017). YeS protiahom 2014-2020 rokiv vydilyt na silskyi rozvytok 95,6 mlrd yevro. A Ukraina? infoindustria.com.ua. Retrieved from http://infoindustria.com.ua/yes-protyagom-2014-2020-rokiv-vidilit-nasilskiy-rozvitok-95-6-mlrd-yevro-a-ukrayina. [in Ukranian]

Kontseptsiia rozvytku silskykh terytorii, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 veresnia 2015 r. № 995-r. zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80. [in Ukranian]

Lisovyi, A.V. (2007). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii: monohrafiia [The state regulation of rural development: monograph]. Kyiv: Diia. [in Ukranian] 8.Malik, M.Y., & Pulim, V.A. Kontseptualni zasady rozvytku silskykh terytorii. vadyba.asu.lt. Retrieved from https://vadyba.asu.lt/8/156.pdf. [in Ukranian]

Mohylnyi, O. M., & Demchak, I. M. (2018). Stan silskykh domohospodarstv ta zainiatosti v silskykh terytoriiakh: prychyny ta naslidky derzhavnoho rehuliuvannia v period ahrarnykh reform [The state of rural households and employment in rural areas: the causes and effects of the government regulation during agrarian reforms]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state], 6, 10-16. [in Ukranian]

Pavlov, O.I. (2009). Silski terytorii Ukrainy: funktsionalno-upravlinska model: monohrafiia [Rural territories of Ukraine: functionally-administrative model: monograph]. Odesa, Ukraine: Astroprynt. [in Ukranian]

Statystychnyi zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy» za 2012-2016 rr. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukranian]

Statystychnyi zbirnyk «Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy» za 2012-2016 rr. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukranian]

Statystychnyi zbirnyk «Sotsialno-ekonomichne stanovyshche silskykh naselenykh punktiv Ukrainy» [Statistical collection "Social and economic the situation of rural settlements of Ukraine"] (2014). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [in Ukranian]

Stratehiia podolannia bidnosti, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 bereznia 2016 r. № 161-r. www.kmu.gov.ua. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248898080. [in Ukranian]

Cherevko, I. (2012). Problemy i perspektyvy rozvytku silskykh terytorii v Ukraini [Problems and prospects of development of rural territories in Ukraine]. Ahrarna ekonomika [Agrarian Economy], 5, 3-4, 95-100. [in Ukranian]

Chopenko, V.M. (2016). Zneliudnennia silskykh terytorii Ukrainy v umovakh sotsialno-demohrafichnoi kryzy [Reduction of the population in the rural territories of Ukraine within the framework of social and demographic crisis]. Ekonomika APK [The economy of the AIC], 1, 63-70. [in Ukranian]

Yurchyshyn, V.V. (2005). Silski terytorii yak systemoutvoriuiuchi faktory rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Rural areas as system-forming factors for the agrarian sector of the economy]. Ekonomika APK [The economy of the AIC], 3, 3–10. [in Ukranian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-28

Як цитувати

Balaniuk, I., & Dovhan, O. (2018). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економічний дискурс, (3), 7–15. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/166340

Номер

Розділ

Статті