№ 3 (2018)

Зміст

Статті

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ivan Balaniuk, Olha Dovhan 7-15
ECONOMIC EFFECTS OF NON-ECONOMIC ACTIONS: THE ROLE OF HISTORICAL HERITAGE PRESERVATION IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT PDF PDF (English)
Uladzimir Ganski 16-21
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ PDF
Катерина Танащук 22-36
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Роман Ступень 37-45
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ PDF
Юлія Грицаєнко 46-51
ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ PDF
Юрій Никитюк 52-59
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ PDF
Марта Барна, Ірина Білецька 60-69
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРАЦІ АУДИТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Надія Бугай 70-76
ПОВЕДІНКОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИКЛАДНОГО ОПИТУВАННЯ PDF
Юрій Губені 77-84
МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІСОГОСПOДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Світлана Макаренко 85-97
АНАЛІЗ ВПЛИВУ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Баран 98-106
РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Оксана Коморна, Ірина Никитюк 107-115
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Борис Сидорук 116-122
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Якімцов 123-134
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Вероніка Ковальчук, Дар’я Руда, Дар’я Яремчук 135-140
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ПРИНЦИПУ «ВИТЯГНУТОЇ РУКИ»: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ, ФОРМИ ТА ЕТАПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ PDF
Вадим Пухальський 141-148