МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ

Автор(и)

  • Катерина Танащук Одеський національний політехнічний університет м. Одеса, Україна,

Ключові слова:

ринкова влада, домінант, ринкова частка, оператор телекомунікацій, ковариаційна матриця

Анотація

Впровадження регуляторних механізмів в процесі тарифоутворення в сфері телекомунікацій неможливо без формування методології оцінки ступеня монополізації не тільки по конкретному виду телекомунікаційних послуг, але й по групам видів послуг. У статті представлено розробку методики визначення операторів із значною ринковою владою як складової системи тарифного регулювання сфери телекомунікацій України. Розглянуто головні концептуальні принципи, на яких ґрунтуються методи аналізу ринку та оцінки конкуренції. Визначено, що ринок телекомунікаційних послуг суттєво відрізняється від традиційних товарних ринків, тому, на відміну від товарних ринків, у сфері телекомунікацій єдиним прийнятним підходом є комплексний аналіз. Зроблено висновок, що для всебічного та об’єктивного аналізу ринку телекомунікацій необхідно розробити метод комплексного визначення концентрації ринку та операторів із значною ринковою владою. Розглянуто економіко-математичне обґрунтування запропонованого методу. На основі розглянутого матеріалу розроблено алгоритм комплексного аналізу ринку телекомунікації, який складається з одинадцяти кроків. При цьому оператор, у якого найбільша інтегральна ринкова частка, має найбільшу ринкову владу. Також для ілюстрації використання запропонованого методу була розглянута спрощена задача. Завдяки розробленій методиці ринок телекомунікацій зможе стати більш прозорим, рівноправним та конкурентоспроможним, ефективніше функціонувати, забезпечувати справедливу економічну конкуренцію, захищати інтереси операторів. У подальшому рекомендується доповнювати дану методику відповідно до змін на ринку телекомунікацій та у законодавстві.

Біографія автора

Катерина Танащук, Одеський національний політехнічний університет м. Одеса, Україна

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

Посилання

Commission Recommendation 2005/268/ЄС of 29 March 2005 on the provision of leased lines in the

European Union. Part 2 – pricing aspects of wholesale leased lines part circuits. 2005. URL : https://eurlex.

europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005H0268. (дата звернення : 10.08.2018).

Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 за № 317/6605. URL :

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02. (дата звернення : 10.08.2018).

Луис М.Б. Кабраль Организация отраслевых рынков. Минск : ООО Новое знание, 2003. 355 с. URL : https://www.twirpx.com/file/77650/. (дата звернення : 10.08.2018).

Вовк Т.В., Перемот С.В.Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. Київ : РВА “Тріумф”, 2006. 416 с. URL : http://old.minjust.gov.ua/file/23477.docx. (дата звернення : 10.08.20185. Современные телекоммуникации. Технологии и экономика: монография ; под общ. ред. С.А. Довгого. Москва : Эко–Трендз, 2003. 320 с. URL : https://docplayer.ru/42480224-Sovremennye-telekommunikacii-tehnologii-i-ekonomika-pod-obshchey-redakciey-s-a-dovgogo-m-eko-trendz-s-il.html. (дата звернення : 10.08.2018).

Михайлов А.П., Петров А.П., Алешин Д.А. Математические модели и алгоритмы определения границ рынка с помощью теста гипотетического монополиста. Москва : Маркет ДС, 2007. 120 с. URL : https://fas.gov.ru/files/16586/maket_.pdf. (дата звернення : 10.08.2018).

Dobbs I.M. Demand. Cost Elasticities and Pricing Benchmarks in the Hypothetical Monopoly Test: The Consequences of a Simple SSNIP. Applied Economics Letters. 2003. № 10. P. 545-548. URL : https://www.researchgate.net/publication/24067935_Demand_cost_elasticities_and_pricing_benchmarks_in_the_hypothetical_monopoly_test_The_consequences_of_a_simple_SSNIP. (дата звернення : 10.08.2018).

Dobbs I. M. Defining Markets for ex ante Regulation Using the Hypothetical Monopoly Test. International Journal of the Economics of Business. 2006. №13(1). P. 83-109. URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571510500520028. (дата звернення : 10.08.2018).

Granino Arthur Korn, Korn Theresa M. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and Formulas for Reference and Review. Dover Publications INC., Mineola, NY, 1968. URL : https://books.google.com.ua/books?id=xUQc0RZhQnAC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. (дата звернення : 10.08.2018).

Солодовщиков А.Ю., Платонов А.К. Исследование метода Карунена-Лоэва. М. Институт прикладной математики. 2006. 30 с. URL : http://naukarus.com/issledovanie-metoda-karunena-loeva. (дата звернення : 10.08.2018).).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-28

Як цитувати

Танащук, К. (2018). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ. Економічний дискурс, (3), 22–36. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/167980

Номер

Розділ

Статті