НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ

Юлія Грицаєнко

Анотація


Cтруктурна модернізація економіки України, її iнтеграцiя у світове спiвтовариство вимагають проведення узгодженої політики у сфері соціально-трудових відносин та їх подальшого розвитку згідно із сучасними європейськими стандартами. На сучасному етапі митна система є основним інститутом державного регулювання. Це, в свою чергу, вимагає нових підходів до регулювання соціально-трудових відносин. Досвід роботи митних органів показує, що результативність митної діяльності залежить від ефективної організації праці, вдосконалення стимулювання праці, поліпшення соціально-трудових відносин, усунення трудових конфліктів і своєчасного виконання персоналом митних органів покладених функцій, раціоналізації трудового процесу під час здійснення митного оформлення і митного контролю товарів і транспортних засобів, їх переміщення та надання інших видів митних послуг. Тому на сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічної діяльності дослідження проблем регулювання трудових конфліктів в митних органах набуває особливої актуальності. У роботі застосовано сукупність загальних та спеціальних методів і підходів. За допомогою загальних методів проаналізовано теоретичні аспекти механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах. Для розкриття сутності регулювання трудових конфліктів в митних органах використано системний і структурний підходи. Методи наукової абстракції, системного підходу, групування і класифікації використано для розробки пропозицій щодо напрямів удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах. Запропоновано основні напрями удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах. На основі методів управління конфліктами в підрозділах митних органів розроблено рекомендації з вирішення конфліктів. Реалізація запропонованих напрямів удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах дозволить значно підвищити ефективність митного обслуговування, забезпечити економічну безпеку держави, а також підвищити рівень життя персоналу митних органів України.

Ключові слова


персонал; митні органи; механізм регулювання трудових конфліктів; система; методи управління конфліктами

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко Л.В. Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх запобігання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(6). С. 135–141.

Блохіна І.С., Ляшок Н.Ю. Вирішення конфліктів в трудовому колективі – обов’язок керівника. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. 2010. С. 47–50.

Савельев И.В. Экономика труда. Москва : КноРус, 2013. 39 с.

Чижова Л.С. Инновационная экономика: занятость, трудовая мотивация, эффективность труда. Москва : Экономика, 2011. 43 с.

Латипов К.А., Факеров Х.Н. Развитие социально-трудовых отношений в таможенной сфере Республики Таджикистан. Вестник ТНУ. Серия: Экономические науки. 2013. № 2/7(123). С. 46–54.

Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення. Економіка праці та проблеми зайнятості. Серія: Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 1. С. 8–13.

Фоміна О.О. Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. № 3 (59). 2013. С. 46-56.

Бевз З.В., Семикіна М.В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників. Наукові праці КНТУ. 2010. Вип. 18, ч. I. С. 106 – 115.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет