КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРАЦІ АУДИТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Надія Бугай ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” м. Київ, Україна,

Ключові слова:

аудит, контроль якості, праця аудиторів, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, зовнішній і внутрішній контроль якості

Анотація

За час становлення ринкових відносин на Україні аудит затвердився як невід’ємна частина інфраструктури сучасної економіки і як самостійна професійна підприємницька діяльність. Однак, незважаючи на високі темпи розвитку, на сьогоднішній день чинне законодавство, що регулює правове положення діяльності аудиторів і аудиторських фірм, має потребу в удосконаленні, реформуванні, заснованому на наближенні норм аудиту України до міжнародних стандартів аудиторської діяльності. Всі заходи для раціональної і грамотної організації процесу аудиторської перевірки, застосування специфічних методів (прийомів) та процедур аудиту покликані забезпечити високий рівень якості праці аудиторів. Виходячи з цього, найбільшої уваги потребує проблема саме контролю якості проведення аудиту. У статті висвітлено необхідність осмислення наукових підходів до теорії та практики аудиту, а також потребу їх інтеграції в певну цілісність аудиту, спрямовану на підвищення його якості. Висвітлено основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення. Розвиток аудиту в Україні потребує змін в економічній системі суспільства й визначається вимогами з боку ринкової економіки, найважливішим елементом якої є аудит. Всі заходи для раціональної та правильної організації процесу аудиторської перевірки, грамотне застосування тих чи інших специфічних методів і прийомів аудиту повинні забезпечити високий рівень якості аудиторської діяльності.

Біографія автора

Надія Бугай, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” м. Київ, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту

Посилання

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: підручник. К. : «Каравелла», 2012. 544 с.

Бугай Н.О. Питання якості як важливий аспект праці аудитора. Облік, аналіз і аудит в системі управління суб’єктів господарювання: вітчизняна практика та міжнародний досвід : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / КІПУ. Сімферополь : Вид-во «ДІАЙПІ», 2011. С. 37–39.

Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. 493 с.

Драчук В.Ю. Контроль якості аудиторських послуг в Україні: проблеми та шляхи вирішення. URL : http://www.rusnauka.com/26_WP_2012/Economics/7_116377.doc.htm. (дата звернення : 05.08.2018). 5. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2258-19. (дата звернення : 04.08.2018).

Нездойминога О. Контроль якості аудиторських послуг. Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : тези доп. / ПДАТУ. Кам’янець-Подільський : Вид-во «Крок», 2012. Ч. 1, С. 260–262. URL : http://sophus.at.ua/Zb_KM_2012_1.pdf. (дата звернення : 04.08.2018).

Єременко Д.В., Кащевський Д.В. Розвиток аудиторських послуг в Україні. Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : Вид-во «Люкс», 2012. № 2(18). Том 4. C. 181–186.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017. Ч. 1. – 1142 с. URL : https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf. (дата звернення : 05.08.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-28

Як цитувати

Бугай, Н. (2018). КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРАЦІ АУДИТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економічний дискурс, (3), 70–76. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/168492

Номер

Розділ

Статті