ПОВЕДІНКОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИКЛАДНОГО ОПИТУВАННЯ

Юрій Губені

Анотація


Поведінка людей є важливою складовою економічної безпеки. Стосовно сільськогосподарських підприємств вплив суб'єктивних чинників на економічну безпеку є багатовимірним. Важливо дослідити зміну поведінкових маркерів сільських жителів за напрямками економічних очікувань. Дослідження виконане на основі результатів двох (базового, 1996/97 рр.) та повторного (ретроспективного, 2016/17 рр.) соціологічних опитувань, виконаних за подібною методикою та наближеними соціологічними параметрами. Відкриті репрезентативні опитування виконувались як незалежні дослідницькі проекти. Опитування охоплювали розділи: А. Загальна оцінка сільським населенням економічної реформи; Б. Економічна реформа і рівень життя сільського населення; В. Ставлення до підприємництва та його проявів; Г. Оцінка аграрної реформи та її складових; Д. Ставлення до фермерства. В статті акцентовано увагу на окремих результатах опитування за рубриками В) та Д). Економічна безпека сільськогосподарських підприємств залежить від оцінок сільськими жителями результатів економічних реформ, сприйняття ними підприємництва, форм власності, нагромадження капіталу чи підприємницької мотивації. Наведено результати оцінки перспектив на суспільному й особистому рівні фермерства. Результати дослідження засвідчують повільні та глибокі структурні та світоглядні зміни у свідомості сільських жителів. Така трансформація є "суспільною транскрипцією" результатів економічних перетворень в країні та раціональних очікувань. Результати дослідження, підтверджують необхідність продовження досліджень стосовно поведінкових складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; сільські жителі; соціологічні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Adam Smith. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Економічна реформа – очима села: результати та аналіз соціологічного опитування. Львів : ЛДАУ, 1997. 51 с.

Tomasz Zalega. Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki. Studia i Materialy. Warszawa : UW, 2015. 1/(18). Р. 7– 22.

Košická bezpečnostná revue ; by ved. red,: prof. Ing. M. Mesároš / Košice. 2015. Ročník 5. Č. 2. 436 p.

Бойко В.В. Концепції економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Вісник ЛНАУ. 2009. Вип. 15 (58). С. 48.

Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В. та інші. Економічна реформа – очима села: 20 років потому. Результати та аналіз повторного соціологічного опитування ; за ред. проф. Ю. Губені. Львів : НВФ «Українські технології», 2017. 94 с.

Економічна реформа - Очима села: 20 років потому. URL: https://www.facebook.com/ekrefpost. (дата звернення : 28.08.2018)

Angner E., Loewenstein G. Behavioral Economics. W: P. Thagard i J. Woods (red.). Handbook of the Philosophy of Science. 2006. Amsterdam: Elsevier.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет