АНАЛІЗ ВПЛИВУ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олег Баран

Анотація


Світовий та вітчизняний досвід підтверджує необхідність оптимізації сільськогосподарського виробництва, що ґрунтується на агроландшафтній основі та забезпечує зростання ефективності використання природних ресурсів і створення оптимальних умов для формування ефективного агровиробництва. У зв’язку з цим, пріоритетність агроландшафтної організації території на сучасному етапі визначила необхідність аналізу її впливу на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. Для виконання поставлених завдань використовувались такі методи досліджень, як: економіко-статистичний – для обробки даних під час еколого-економічного аналізу сучасного стану організації території сільськогосподарських підприємств та кореляційно-регресійного аналізу – для оцінювання впливу та визначення математичних залежностей зміни показників ефективності сільськогосподарського виробництва від параметрів агроландшафтної організації території. Дослідження проводилися за статистичними показниками сільськогосподарського виробництва підприємств Львівської області та розрахунковими даними особистих досліджень. В дослідженні обґрунтовується необхідність аналізу взаємовпливу показників організаційно-територіальної системи землекористувань та економічної ефективності сільськогосподарського виробництва при плануванні господарської діяльності підприємств. Здійснено оцінку впливу організації території на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств на основі визначення залежності між агроландшафтними параметрами та економічними показниками. Встановлено тісний зв'язок показників екологічної стабільності території та обсягів валової продукції сільського господарства, а також нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь, що пояснюється екстенсивністю аграрного виробництва за рахунок збільшення площ ріллі. Визначення впливу агроландшафтних параметрів організації території на економічну ефективність аграрного виробництва дає можливість коригувати еколого-економічні показники в процесі планування діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


сільське господарство; підприємство; організація; агроландшафт; територія; землекористування; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Богатирчук-Кривко С.К. Еколого-економічна оцінка впливу організації землекористування на ефективність сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 3 (27). С. 129−134.

Шкуратов О.І. Аналіз впливу екологічних факторів на ефективність сільськогосподарського виробництва. Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища. 2014. С. 42–44.

Краснянская Е.В. Влияние состава и соотношения угодий на экологическое состояние территории Воронежской области. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2011. № 1 (28). С. 196–199.

Колмыков В.Ф., Казакевич В.И. Влияние пространственных экологических факторов на результаты производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi: Серыя аграрных навук. 1998. № 2. С. 54–58.

Shkuratov O. Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 3. P. 379–386.

Гуцуляк Г.Д., Гуцуляк Ю.Г. Концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 17–21.

Гуцуляк Г.Д., Гуцуляк Ю.Г. Теоретичні основи формування сільськогосподарських ландшафтів. Збалансоване природокористування. 2018. № 2. С. 13–21.

Сільське господарство Львівської області: [cтат. збірник за 2017 рік]. За редакцією Корисько Г.М. Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2018. 177 c.

Zanten B. et al. European agricultural landscapes, common agricultural policy and ecosystem services: a review. Agronomy for Sustainable Development. 2014. Vol. 34. Р. 309–325.

Третяк А.М., Третяк В.М. Землеустрій в Україні: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2016. 199 с.

Гаращенко Т.В. Еколого-економічна оцінка впливу агроландшафтної організації території на ефективність сільськогосподарського виробництва. Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 26–30.

Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів: монографія. К.: Урожай, 2005. 300 с.

Stupen R., Stupen M., Stupen O. Prospects of the land-rental relations development in agriculture of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 3. P. 441–448.

Primdahl J., Kristensen L., Busck A. The farmer and landscape management: different roles, different policy approaches. Geography Compass. 2013. Vol. 7 (4). Р. 300–314.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет