СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Вероніка Ковальчук завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна,
  • Дар’я Руда Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна,
  • Дар’я Яремчук Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна,

Ключові слова:

стратегічне управління персоналом, персонал, управління людськими ресурсами, конкурентоспроможність, кадрове забезпечення

Анотація

На сьогодні, коли сучасна економіка характеризується ризиками, невизначеністю та конкурентною боротьбою, стратегія управління персоналом є одним із основних факторів розвитку компанії, а персонал виступає головним ресурсом в забезпеченні успіху. Розглянуто ключові аспекти стратегічного управління персоналом. Обгрунтовано значимість персоналу як стратегічного ресурсу організації для ефективної роботи. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення стратегічного управління персоналом підприємства, розкриті сучасні поняття стратегічного управління персоналом на основі досліджень науковців. Дослідження, присвячені проблемам стратегічного управління персоналом та його застосуванню дозволяють стверджувати, що для успішного функціонування організації необхідно вирішувати кадрові проблеми в довгостроковій перспективі, а зміна ролі персоналу вимагає перегляду і зміни принципів управління трудовим колективом. Саме це впливає на ділову активність персоналу, продуктивність праці та загальну конкурентоспроможність компанії. Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі існуючих стратегій управління підприємством з метою їх ефективного застосування для збереження сталого економічного функціонування та розвитку організації.

Біографії авторів

Вероніка Ковальчук, завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна

доктор наук з державного управління, доцент

Дар’я Руда, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна

студентка

Дар’я Яремчук, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Харків, Україна

студентка

Посилання

Ансоф И. Стратегічне управління. Москва : Економіка, 1989. 519 c.

Балабанова, Л.В . Управління персоналом. Київ : Центр учбової літератури, 2011. URL: http://cul.com.ua/preview/upr_personal_balab.pdf (дата звернення 07.08.2018 )

Бузько І.Р., Вартанова О.В., Надьон Г.О. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 304 с.

Годящев М.О. Управління персоналом підприємства як фактор підвищення його ділової активності. Бізнес та інтелектhttp://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_3/10.pdf (дата звернення 07.08.2018 )

Данилюк В.М. Менеджмент персоналу. Київ : КНЕУ, 2006. 398 с.

Маслак О.О. Стратегічні аспекти управління персоналом. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. № 20/6. С. 26-34.

Ожиганова М. І., Хорошко В. О., Яремчук Ю. Є., Карпінець В. В.. Управління персоналом. Вінниця : ВНТУ, 2014 URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/abooks/petr/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BBi%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%

B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20-%20%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96/index.html (дата звернення 02.08.2018 )

Щербак В. Г. Управління персоналом підприємства. Харків : ХНЕУ, 2005 URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2950 (дата звернення 07.08.2018).уальний капітал. 2017. № 3 URL:

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-28

Як цитувати

Ковальчук, В., Руда, Д., & Яремчук, Д. (2018). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економічний дискурс, (3), 135–140. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/172326

Номер

Розділ

Статті