ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Olha Varchenko Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

олійні культури, рослинні жири, експорт, регулювання, потенціал

Анотація

Останніми роками взаємозв’язок українського і світового ринків олійних культур та продуктів їх переробки стає все тіснішим, що пов’язано з поглибленням процесів міжнародного поділу праці та входженням України до числа світових лідерів з виробництва насіння олійних культур, рослинних жирів та шроту. Тому підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України щодо олійно-жирової продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках набуває надзвичайно важливого значення.
Для вирішення поставлених у статті завдань використано наступні методи економічних досліджень: монографічний (під час аналізу наукової і економічної літератури з досліджуваної проблеми); теоретичного узагальнення; спостереження та економічного аналізу (під час оцінювання сучасного стану та тенденцій розвитку олійно-жирового підкомплексу); економіко-статистичний та порівнянь; статистичних групувань.
Для нарощення експортного потенціалу олійних культур потрібно здійснити перехід до якісно нових технологій, що призведе до підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Значна роль у розвитку виробництва насіння олійних рослин повинна бути відведена державній аграрній політиці, яка передбачає диверсифікацію виробництва шляхом збільшення різноманітності олійних культур, які вирощуються господарствами корпоративного сектору аграрної економіки.
Вважаємо, що важливою умовою для нарощення експортного потенціалу олійних культур України є впровадження принципів міжнародної системи технічного регулювання в рамках СОТ шляхом прискорення процесу гармонізації вітчизняних діючих стандартів відповідно до вимог Міжнародної організації із стандартизації; фінансування розробки нових, гармонізованих з міжнародними, державних стандартів та технічних регламентів на основні види продукції і методів випробувань її показників якості на виконання Закону України «Про стандартизацію»; активізація роботи із взаємного визнання процедур з контролю та сертифікатів відповідності з країнами, які є торговельними партнерами України; забезпечення прозорості та узгодженості з професійними громадськими організаціями усіх аспектів.

Біографія автора

Olha Varchenko, Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Pedorchenko, A.L. (2015). Dosvid eksportu oliinykh kultur ta produktiv yikh pererobky krain z rozvynutoiu rynkovoiu ekonomikoiu [Experience of export of oilseeds and products of their processing in developed market economies]. Ahrosvit [AgroSvit], 13, 37-42. [in Ukranian]

Shevchenko, N.Iu. (2009). Osoblyvosti mytnoho rehuliuvannia eksportu oliinykh kultur ta tovariv yikh pererobky [Features of customs regulation of export of oilseeds and products of their processing]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii [Scientific Works of the National University of Food Technologies], 31, 112-114. [in Ukranian]

Dymov, O.M. (2016). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva produktsii oliinykh kultur u Khersonskii oblasti [Economic efficiency of production of oilseeds in Kherson region]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky [Taurian Scientific Bulletin. Economic Sciences], 95, 29-38. [in Ukranian]

Baidiuk, S.A. (2012). Ekonomichna efektyvnist vyroshchuvannia oliinykh kultur v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Cherkaskoi oblasti [Economic efficiency of cultivating oilseeds in agricultural enterprises of Cherkasy region]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv [Collection of Scientific Works of the Institute of Bioenergetic Cultures and Sugar Beet], 14, 562-566. [in Ukranian]

Kuzminska, N.L. (2011). Osoblyvosti funktsionuvannia oliino-zhyrovoi haluzi Ukrainy [Features of the functioning of the oil and fat industry of Ukraine]. Ekonomika APK [Economy of Agroindustrial Complex], 12, 161-165.

Zbarskyi, V.K. (2013). Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia efektyvnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: monohrafiia [Organizational and economic support of the efficiency of agricultural enterprises: monograph]. Kyiv : NNTs IAE. [in Ukranian]

Zinchuk, T.O., Romanchuk, O.M., & Usiuk, T.V. (2015). Analiz metodyk vyznachennia optymalnoi stavky eksportnoho myta na nasinnia soniashnyka v konteksti vzaiemovidnosyn mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom [Analysis of methods for determining the optimal rate of export duty for sunflower seeds in the context of relations between Ukraine and European Union]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu [Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University], 2(2), 41-52.

Lavriv, I.M., & Fediv, R.D. (2018). Analiz eksportu silskohospodarskoi produktsii pidpryiemstvamy Prychornomorskoho rehionu [Analysis of export of agricultural products by the enterprises of the Black Sea region]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 26(1), 16-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Varchenko, O. (2018). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, (4), 16–24. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/180369

Номер

Розділ

Статті