№ 4 (2018)

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА PDF
Ihor Honak 7-15
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ PDF
Olha Varchenko 16-24
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Olena Korchynska, Anna Pivtorak 25-30
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ PDF
Iryna Melnyk 31-40
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Volodymyr Rossokha, Maria Plotnikova 41-53
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF PDF (English)
Volodymyr Matskiv 54-63
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Ivan Svynous, Anatoliy Hura 64-72
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Myhaylo Stupen, Natalia Khomych 73-81
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ PDF PDF (English)
Halyna Hreshchuk 82-88
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Maryna Mashchenko 89-96
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Olena Ilina, Vladislav Ilin 97-104
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Anatolii Lutsyk 105-113
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Roman Stupen 114-123
COMPARATIVE ANALYSIS OF MAIN METHODS OF INSURANCE IN THE CROP PRODUCTION OF AGRICULTURAL CULTURE PDF
Yuriy Tomashevskyj, Oksana Agres, Oksana Sadura 124-132
МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Iryna Gorgo 133-142