ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ivan Svynous Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
  • Anatoliy Hura Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

виноград, ягоди, ефективність, сільськогосподарське підприємство, управління

Анотація

Метою підвищення ефективності аграрного виробництва є задоволення потреб населення країни. За такого підходу пріоритет належить не матеріальному, а соціальному результату, пов’язаному із підвищенням рівня життя не лише сільського населення, але і суспільства в цілому. В процесі проведення дослідження використано системний підхід (для комплексного врахування чинників, які впливають на здійснення й управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими товаровиробниками). Узагальнення існуючих методичних підходів до оцінки ефективності виробництва винограду та ягід дозволило виділити основні показники для порівняльної оцінки використання землі, праці, матеріальних і технічних ресурсів: урожайність винограду та ягід, прямі витрати праці на виробництво 1 ц продукції, собівартість виробництва одиниці продукції, додаткові витрати на надбавку врожайності та їх окупність, розмір чистого доходу, прибутку на одиницю посівної площі та одиницю продукції, рентабельність виробництва, річний економічний ефект. З метою підвищення ефективності виробництва ягід та винограду обґрунтовано систему показників оцінки ефективності виробництва за рівнями управління. Так, на першому рівні управління ефективністю виробництва продукції виноградарства та ягідництва повинні формуватися показники ефективності виробництва продукції конкретних видів та сортів ягід та винограду, що вимірюються в натуральних і вартісних одиницях виміру. На другому рівні – показники ефективності виробництва продукції групи ягідних рослин та винограду у натуральних, вартісних і умовно-натуральних одиницях виміру. На третьому рівні – показники ефективності виробництва і продажу ягід та винограду в натуральних і вартісних одиницях виміру. Ці показники використовують для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень. На основі узагальнення наукових досліджень постає завдання розробки методичних підходів для здійснення порівняльної оцінки ефективності виробництва винограду та ягід вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками та в країнах Європейського Союзу. В зв’язку з цим необхідно запровадити в практику рекомендації щодо оцінки, обліку та калькулювання витрат, які базуються на міжнародних стандартах обліку та звітності.

Біографії авторів

Ivan Svynous, Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування

Anatoliy Hura, Білоцерківський національний аграрний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки та економічної теорії

Посилання

Koval, O.A. (2014). Rentabelnist yak pokaznyk ekonomichnoi efektyvnosti diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Profitability as an indicator of the economic efficiency of agricultural enterprises]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii [Economy. Management. Innovations], 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_50. [in Ukranian]

Makkonel, K.P., & Briu, S.L. (1992). Ekonomiks: printsipy, problemy, politika [Economics: principles, problems, policy]. Moscow : Ekonomika. [in Russian]

Herasymiv, Z.M. (2014). Efektyvnist diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv rehionu [Efficiency of activity of agricultural enterprises of the region]. Efektyvna ekonomika [Effective economy], 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_11_96. [in Ukranian]

Levald, X. (1998). Intensifikatsiya i ekonomicheskaya effektivnost proizvodstva [Intensification and economic efficiency of production]. Voprosy ekonomiki [Economics Questions], 3, 85-91. [in Russian]

Shovkun, L.V. (2017). Vplyv systemy upravlinnia na efektyvnist vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Influence of management system on efficiency of use of resource potential of agricultural enterprises]. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series: Economic Sciences], 2, 139-147. [in Ukranian]

Kovalenko, N.Ia. (1998). Ekonomika selskogo khozyaystva: kurs lektsiy [Agricultural economics: course of lectures]. Moscow : Izdatelstvo EKMOS. [in Russian]

Andriichuk, V.H. (2007). Kapitalizatsiia silskoho hospodarstva: stan ta ekonomichne rehuliuvannia rozvytku: monohrafiia [Capitalization of agriculture: status and economic regulation of development: monograph]. Nizhyn: Aspekt-Polihraf. [in Ukranian]

Kostiuk, L.A., & Mamalyha, I.I. (2016). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva plodiv i yahid u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh riznykh form hospodariuvannia [Economic efficiency of production of fruits and berries in agricultural enterprises of different forms of management]. Sadivnytstvo [Gardening], 71, 180-188. [in Ukranian]

Vysoka, O.Ie. (2010). Ekonomichna sutnist prybutku ta kontseptsii yoho formuvannia [The economic essence of profit and the concept of its formation]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky [Scientific works of KNTU. Economic Sciences], 17, 293-300. [in Ukranian]

Dankevych, V.Ie. (2013). Stan ta efektyvnist vykorystannia zemelnykh resursiv Zhytomyrskoi oblasti [Status and efficiency of land use in Zhytomyr region]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6, 116-119.

Zbarskyi, V.K., Matsybora, V.I. (Eds.), .… Chalyi, A.A (2009). Ekonomika silskoho hospodarstva. Kyiv: Karavela. [in Ukranian]

Krysanov, D.F., Varchenko, O.M., & Rohoza, M. Ye. (2009). Formuvannia sobivartosti produktsii i prybutkiv tovarovyrobnykiv u kharchovomu lantsiuzi [Formation of the cost of production and profits of commodity producers in the food chain]. Ekonomika i prohnozuvannia. Naukovyi zhurnal [Economics and Forecasting. Scientific Journal], 8, 52-70. [in Ukranian]

Herasymchuk, Z.V., & Krysak, A.I. (2016). Efektyvnist finansovo-ekonomichnoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn u konteksti vykorystannia zemelnykh resursiv lisohospodarskoho pryznachennia [Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of the use of land resources of forest management]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], 6, 270-281. [in Ukranian]

Butylo, I.A. (2003). Neobkhidnist zminy pidkhodiv do otsinky efektyvnosti vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [The need to change approaches to assessing the effectiveness of crop cultivation]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho DAU [Collection of Scientific Works of Uman State Agrarian University], 57, 321-327. [in Ukranian]

Dziubynska, O.V., Dziubynskyi, A.V., & Smal, M.V. (2017). Upravlinnia ta efektyvnist vykorystannia zemelnykh resursiv [Management and efficiency of land use]. Ekonomichni nauky. Seriia : Ekonomika ta menedzhment [Economic Sciences. Series: Economics and Management.], 14, 109-115. [in Ukranian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Svynous, I., & Hura, A. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (4), 64–72. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/180506

Номер

Розділ

Статті