ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • Halyna Hreshchuk Львівський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

інновації, інноваційні технології, землевпорядкування, аграрна сфера, розвиток, геоінформаційна система, автоматизація

Анотація

Вирішення проблем, пов'язаних з розвитком землеустрою в Україні, а також здійснення землевпорядних робіт мають важливе значення в реалізації аграрної політики в сфері реформування земельних відносин. Однак, проблема ефективного функціонування землевпорядного механізму, який дозволяє забезпечити впорядкування та організацію земель в агросфері не вирішується на належному рівні.
Дослідження виконано на основі аналізу даних нормативно-правової та статистичної бази, а також вивчення науково-теоретичного матеріалу у площині виявлення ролі інноваційних технологій в сучасному землеустрої та формулювання пропозицій щодо інноваційного розвитку землевпорядкування в аграрній сфері.
Визначено роль інноваційних технологій в сучасному землеустрої. Сформульовано пропозицій щодо інноваційного розвитку землевпорядкування в аграрній сфері. Розкрито переваги та ефекти від використання інноваційних технологій землевпорядкування в аграрній сфері, які згруповано за чотирма критеріальними блоками: економічні, екологічні, фінансові та технологічні. Встановлено, що завдяки інноваційному розвиткові землевпорядної системи, який передбачає запровадження та застосування низки інноваційних технологій (ГІС-технології, ДЗЗ, автоматизована система землевпорядного проектування тощо) можливо забезпечити істотне зростання продуктивності праці, ефективності землевпорядних робіт, скорочення термінів їх реалізації, а також підвищення якості проектних матеріалів. Обґрунтовано, що у контексті зазначених досліджень сучасна система моніторингу земель має виступати одним із визначальних інформаційних джерел для відповідних земельних служб нашої країни.
Запроваджуючи та застосовуючи інноваційні технології в системі землевпорядкування аграрної сфери, можливо мінімізувати витрати на інформаційне та кадрове забезпечення цього процесу та сформувати ефективну структуру загального, своєчасного і систематичного проведення землевпорядних робіт. У цьому контексті подальший розвиток земельних відносин та формування системи землеустрою необхідно планувати відповідно до стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.

Біографія автора

Halyna Hreshchuk, Львівський національний аграрний університет

к.е.н., завідувач кафедри права

Посилання

Volkov, S.N., Vershinin, V.V., Papaskiri, T.V., & Skubiev S.I. (2016). Innovatsionnye tekhnologii

zemleustroystva selskomu khozyaystvu [Innovative technologies of land management in agriculture]. Materialy k

Rossiyskoy agropromyshlennoy vystavke «Zolotaya osen-2016». Moskow: GUZ [in Russian]

Hreshchuk, H., & Stupen, R. (2015). Vykorystannia heoinformatsiynykh system u zemlevporiadkuvanni

[Usage of Geoinformation Systems in Land Management]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu.

Seriia: Ekonomika APK [Visnyk of Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agroindustrial complex],

(2), 158–161. [in Ukranian]

Hreshchuk, H.I. (2018). Informatsiine zabezpechennia zemlevporiadkuvannia u silskomu hospodarstvi

[Information provision of land management in agriculture]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia [Balanced Nature

Using], 3, 133–140. [in Ukranian]

Dankevych, V.Ye. (2014). Innovatsii yak nevidiemna skladova suchasnoho zemlekorystuvannia

[Innovations as an integral part of modern land use]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu.

Seriia: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences], 5, 3, 141–144.

Innovatsionnoe razvitie zemleustroystva [Innovative development of land management] (2018). Kinel :

RIO SGSKhA, 80. [in Russian]

Lazareva, O. (2018). Innovatsiinyi kharakter rozvytku suchasnoho zemleustroiu [Innovative character of

the development of modern land management]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho

universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic Journal of the East-European National University named after Lesya

Ukrainka], 1, 81–87. [in Ukranian]

Papaskiri, T.V. (2013). Informatsionnoe obespechenie zemleustroystva: monografiya [Information

support of land management: monograph]. Moscow: GUZ. [in Russian]

Semenchuk, I.M., & Yuzyk, V.A. (2018). Informatsiyne zabezpechennia upravlinnia zemelnymy

resursamy [Information support for the management of land resources]. AhroSvit [AgroSvit], 4, 15–19. [in Ukranian]

Shkuratov, O.I. (2011). Innovatsiini zasady formuvannia ekobezpechnoho zemlekorystuvannia v

silskomu hospodarstvi [Innovative principles of formation of environmentally safe land use in agriculture]. Innovatsiina

ekonomika [Innovative economy], 6, 10–13. [in Ukranian]

Randolph, J. (2002). Environmental Land Use Planning and Management. Washington: Island Press,

DC.

Reed, M.S., Buenemann, M., Atlhopheng, J. and el. (2011). Cross-scale monitoring and assessment of

land degradation and sustainable land management: a methodological framework for knowledge management. Land

Degrad. Develop, 22, 261–271.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J. (2006). Sustainability and Land Administration Systems.

Melbourne: Department of Geomatics.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Hreshchuk, H. (2018). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Економічний дискурс, (4), 82–88. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/180516

Номер

Розділ

Статті