ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Halyna Hreshchuk

Анотація


Вирішення проблем, пов'язаних з розвитком землеустрою в Україні, а також здійснення землевпорядних робіт мають важливе значення в реалізації аграрної політики в сфері реформування земельних відносин. Однак, проблема ефективного функціонування землевпорядного механізму, який дозволяє забезпечити впорядкування та організацію земель в агросфері не вирішується на належному рівні.
Дослідження виконано на основі аналізу даних нормативно-правової та статистичної бази, а також вивчення науково-теоретичного матеріалу у площині виявлення ролі інноваційних технологій в сучасному землеустрої та формулювання пропозицій щодо інноваційного розвитку землевпорядкування в аграрній сфері.
Визначено роль інноваційних технологій в сучасному землеустрої. Сформульовано пропозицій щодо інноваційного розвитку землевпорядкування в аграрній сфері. Розкрито переваги та ефекти від використання інноваційних технологій землевпорядкування в аграрній сфері, які згруповано за чотирма критеріальними блоками: економічні, екологічні, фінансові та технологічні. Встановлено, що завдяки інноваційному розвиткові землевпорядної системи, який передбачає запровадження та застосування низки інноваційних технологій (ГІС-технології, ДЗЗ, автоматизована система землевпорядного проектування тощо) можливо забезпечити істотне зростання продуктивності праці, ефективності землевпорядних робіт, скорочення термінів їх реалізації, а також підвищення якості проектних матеріалів. Обґрунтовано, що у контексті зазначених досліджень сучасна система моніторингу земель має виступати одним із визначальних інформаційних джерел для відповідних земельних служб нашої країни.
Запроваджуючи та застосовуючи інноваційні технології в системі землевпорядкування аграрної сфери, можливо мінімізувати витрати на інформаційне та кадрове забезпечення цього процесу та сформувати ефективну структуру загального, своєчасного і систематичного проведення землевпорядних робіт. У цьому контексті подальший розвиток земельних відносин та формування системи землеустрою необхідно планувати відповідно до стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора економіки.


Ключові слова


інновації; інноваційні технології; землевпорядкування; аграрна сфера; розвиток; геоінформаційна система; автоматизація

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Volkov, S.N., Vershinin, V.V., Papaskiri, T.V., & Skubiev S.I. (2016). Innovatsionnye tekhnologii

zemleustroystva selskomu khozyaystvu [Innovative technologies of land management in agriculture]. Materialy k

Rossiyskoy agropromyshlennoy vystavke «Zolotaya osen-2016». Moskow: GUZ [in Russian]

Hreshchuk, H., & Stupen, R. (2015). Vykorystannia heoinformatsiynykh system u zemlevporiadkuvanni

[Usage of Geoinformation Systems in Land Management]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu.

Seriia: Ekonomika APK [Visnyk of Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agroindustrial complex],

(2), 158–161. [in Ukranian]

Hreshchuk, H.I. (2018). Informatsiine zabezpechennia zemlevporiadkuvannia u silskomu hospodarstvi

[Information provision of land management in agriculture]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia [Balanced Nature

Using], 3, 133–140. [in Ukranian]

Dankevych, V.Ye. (2014). Innovatsii yak nevidiemna skladova suchasnoho zemlekorystuvannia

[Innovations as an integral part of modern land use]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu.

Seriia: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences], 5, 3, 141–144.

Innovatsionnoe razvitie zemleustroystva [Innovative development of land management] (2018). Kinel :

RIO SGSKhA, 80. [in Russian]

Lazareva, O. (2018). Innovatsiinyi kharakter rozvytku suchasnoho zemleustroiu [Innovative character of

the development of modern land management]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho

universytetu imeni Lesi Ukrainky [Economic Journal of the East-European National University named after Lesya

Ukrainka], 1, 81–87. [in Ukranian]

Papaskiri, T.V. (2013). Informatsionnoe obespechenie zemleustroystva: monografiya [Information

support of land management: monograph]. Moscow: GUZ. [in Russian]

Semenchuk, I.M., & Yuzyk, V.A. (2018). Informatsiyne zabezpechennia upravlinnia zemelnymy

resursamy [Information support for the management of land resources]. AhroSvit [AgroSvit], 4, 15–19. [in Ukranian]

Shkuratov, O.I. (2011). Innovatsiini zasady formuvannia ekobezpechnoho zemlekorystuvannia v

silskomu hospodarstvi [Innovative principles of formation of environmentally safe land use in agriculture]. Innovatsiina

ekonomika [Innovative economy], 6, 10–13. [in Ukranian]

Randolph, J. (2002). Environmental Land Use Planning and Management. Washington: Island Press,

DC.

Reed, M.S., Buenemann, M., Atlhopheng, J. and el. (2011). Cross-scale monitoring and assessment of

land degradation and sustainable land management: a methodological framework for knowledge management. Land

Degrad. Develop, 22, 261–271.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J. (2006). Sustainability and Land Administration Systems.

Melbourne: Department of Geomatics.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет