DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-2

ЦІНОУТВОРЕННЯ В СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Андрій Вдовиченко

Анотація


Вступ. Попри очевидність розширення виробництва органічної сільськогосподарської продукції, основні регулюючі елементи даного ринку не приносять очікуваного ефекту від функціонування його суб'єктів, що призводить до вкрай повільних темпів формування вітчизняного ринку органічної сільськогосподарської продукції. У цьому зв'язку доволі вагомим регулюючим ринковим інструментом виступає система ціноутворення, яка за відповідних умов дозволить розвинути ефективний ринок органічної сільськогосподарської продукції, що в кінцевому підсумку надасть змогу оптимального розв’язання соціально-екологічних проблем аграрної сфери нашої держави. Методи. Застосовано низку загальнотеоретичних методів наукового пізнання, зокрема, монографічний, системно-структурний, абстрактно-логічний, факторного та кореляційного аналізу, економіко-математичного моделювання та інші. Результати. На основі вивчення та обґрунтування низки особливостей ринкового ціноутворення у структурі механізму функціонування ринку органічної сільськогосподарської продукції, виявлено ряд чинників впливу на цей процес, із виокремленням притаманних виключно досліджуваній сфері. Обґрунтовано, що сукупний вплив визначених чинників сприяє різнорівневому його відображенню у процесі ціноутворення на ринку органічної сільськогосподарської продукції. Визначено певні обмеження щодо встановлення рівноважної ціни на ринку органічної сільськогосподарської продукції через специфічність його моделі, що засвідчує можливість формування теоретичних конструкцій досягнення рівноважного стану здебільшого на короткострокову перспективу. Водночас, окреслена ситуація не забезпечує цілковитої саморегуляції досліджуваного ринку через вплив різного роду біфуркаційних проявів, зумовлюючи необхідність реалізації державної підтримки на основі врахування інституційного інструментального наповнення. Перспективи. Дослідження особливостей ринкового ціноутворення в структурі механізму функціонування ринку органічної сільськогосподарської продукції дозволить, з урахуванням системи засадничих морально-етичних норм і правил, які зумовлюють принципи економічної взаємодії суб’єктів господарювання та формування нормативно-правового забезпечення, своєчасно ідентифікувати й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми аграрного сектора нашої країни, забезпечуючи тим самим раціональне природокористування, збалансований розвиток агросфери та поліпшення здоров’я людей. У цьому зв’язку цілком обґрунтовано можна стверджувати про забезпечення ефективного процесу ціноутворення на ринку органічної сільськогосподарської продукції здебільшого за умови помітних зрушень у системі державного регулювання цього процесу, що й формує подальші напрями наукових досліджень.

Ключові слова


ціноутворення; ринок; органічна сільськогосподарська продукція; особливості; чинники; інструменти; транспортування; збут

Повний текст:

PDF

Посилання


Viniukova, O.B., & Chuhrii, H.A. (2018). Rynok orhanichnoi produktsii v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku [Organic production market in Ukraine: problems and prospects for development]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 26–1, 42–47.

Hranovska, V.H. (2017). Mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku pidpryiemstv orhanichnoho sektoru: adaptatsiia svitovoho dosvidu [Mechanisms for encouraging the development of organic enterprises]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society], 9, 384–390.

Zakon Ukrainy «Pro kooperatsiiu». (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.

Zakon Ukrainy «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii». (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19.

Zinovchuk, N.V. (2007). Ekolohichna polityka v APK: ekonomichnyi aspekt [Environmental policy in the agroindustrial complex: the economic aspect]. Lviv, Ukraine: LDAU, NNVK «ATB».

Lobozynska, S.M., & Nazarkevych, O.B. (2017). Stymuliuvannia ekolohizatsii ahrovyrobnytstva u formuvanni prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Stimulation of an ecological approach agricultural production for creating food security of Ukraine]. Ekonomika: realii chasu [Economics: time realities], 3(31), 53–59.

Rushickaya, O.A., Astratova, G.V., & Lagutina, E.E. (2016). Osobennosti cenoobrazovanija na rynke organicheskih prodovolstvennyh tovarov i ocenka psihologicheskogo cenovosprijatija metodom PSM [Features of pricing in the market of organic food products and the assessment of psychological pricing by the PSM method]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Samara State University of Economics], 5(139), 56–66.

Chudovska, V.A., Shkuratov, O.I. & Kyporenko, V.V. (2016). Ekoloho-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku orhanichnoho silskoho hospodarstva teoriia i praktyka [Ecological and economic mechanism of organic farming development: theory and practice]. Kyiv, Ukraine: DKS-Tsentr.

Shkuratov, O., Chudovska, V., & Vdovychenko, A. (2015). Organichne sil’s’ke gospodarstvo: ekologoekonomichni imperatyvy rozvytku [Organic farming: ecological and economic imperatives of development]. Kyiv, Ukraine: DIA.

Website of IFOAM – Organics International & Its Action Group «Principles of organic agriculture». www.ifoam.bio. Retrieved from https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture.

Shkuratov, O. (2018). Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18 (3), 379– 386.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет