НАПРЯМИ ДОРАДЧОГО СУПРОВОДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ДІЄВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Анатолій Іванько Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», Україна
  • Юрій Бакун Національний університет біоресурсів та природокористування, Україна
  • Михайло Ксенофонтов Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-3

Ключові слова:

екологічна логістика, державно-приватне партнерство, дорадчий супровід, управління, економічна ефективність, екологічна ефективність

Анотація

Вступ. На сучасному етапі реформування економіки України характеризується важливістю пошуку способів вирішення екологічних проблем і докладання зусиль у розробки, спрямовані мінімізувати екологічні екстерналії для суспільства. Враховуючи обмеженість державного та місцевих бюджетів для реформування, важливістю також характеризується пошук різних механізмів вирішення проблем та порядку їхнього організаційного та фінансового забезпечення. Методи: Використано діалектичний метод пізнання й системний метод до дослідження питань дорадчого супроводу використання механізму державно-приватного партнерства у системі екологічної логістики, а також: методи аналізу, синтезу, аналогій, експертний метод, метод узагальнення. Метод порівняльного аналізу використаний при аналізі ролі механізму державно-приватного партнерства у вирішенні суспільних проблем; експертний метод – для розкриття особливостей дорадчого супроводу використання механізму державно- приватного партнерства; методи аналізу, синтезу та аналогій – для виокремлення підходів при розв’язанні екологічних проблем на господарському рівні; метод узагальнення – для формування висновків дослідження. Результати. Доведено доцільність зміцнення конкурентних позицій суб’єктів підприємництва шляхом оптимізації транспортних витрат та обсягів і строків зберігання товарно-матеріальних ресурсів й виробленої продукції, що у теоретичному відношенні має відношення до напряму екологічної логістики. Представлено опис цільових орієнтирів розвитку екологічної логістики. Представлено законодавчо визначену характеристику: поняття державно-приватного партнерства (ДПП) та його переваг, об’єктів та ознак ДПП, форм та сфер укладання договорів ДПП. Обґрунтовано чотири-кроковий алгоритм дорадчого супроводу використання проектів державно-приватного партнерства в екологічній логістиці у межах проходження чотирьох наступних етапів: 1) пошук конкурсів з державного фінансування проектів ДПП та участь у них; 2) пошук кращих партнерів для реалізації проектів ДПП; 3) обґрунтування напрямів оптимізації ринкових витрат; 4) узгодження системи стратегічного та оперативного управління. Перспективи подальших досліджень полягають у розподілі повноважень між державним та приватним партнерами при реалізації договорів державно-приватного партнерства та збалансуванні економічної та екологічної ефективності проектів з екологічної логістики.

Біографії авторів

Анатолій Іванько, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

д-р. екон. наук, cтарший науковий співробітник
заслужений працівник сільського господарства України
професор кафедри аграрної економіки

Юрій Бакун, Національний університет біоресурсів та природокористування

канд.с.-.г.наук, докторант

Михайло Ксенофонтов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

канд. екон. наук, завідувач відділом організації менеджменту,
публічного управління та адміністрування

Посилання

Sava, A., & Sydoruk, B. (2013). Obgruntuvannia kompleksu skladovykh v systemi stymuliuvannia ekobezpechnoho ahrarnoho vyrobnytstva [Substantiation of the complex of components in the system of ensuring of eco-safe agrarian production]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 4, 139-146.

Evtodieva T.E. (2018). Zelenaya logistika kak sostavlyayuschaya kontseptsii obschey otvetstvennosti [Green logistic as a component of the conception of overall responsibility]. Vestnik YuUrGU [Bulletin of the South Ural State University], 1, 12, 167-174.

Carter, C.R., & Rogers, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387. doi.org. Retrieved from https://doi.org/10.1108/09600030810882816.

Yeskomb, E. R. (2015). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo : Osnovnyie printsipyi finansirovaniya [Public-Private Partnership Principles of Policy and Finance]. Moscow, Russia : Alpina Pablisher.

Romero, M. J. (2015). What lies beneath? A critical assessment of PPPs and their impact on sustainable development. www.eurodad.org. Retrieved from http://www.eurodad.org/files/pdf/1546450-what-lies-beneath-acritical- assessment-of-ppps-and-their-impact-on-sustainable-development-1450105297.pdf

Spackman, M. (2002). Public-private partnerships: lessons from the British approach. Economic Systems, 26(3), 283–301.

Kropyvko, M.F. (2011). Shliakhy rozvytku silskohospodarskoho doradnytstva v Ukraini [Ways of development of advisory services in Ukraine]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy [Science bulletin of NUBiP Ukraine], 168, 10-16.

Bezkrovnyi, M.F. (2006). Zmishana model silskohospodarskykh doradchykh sluzhb [Mixed model of agricultural advisory services]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Science bulletin of National agrarian univercity], 110, 176-178.

Report of the United Nations conference on the Human Environment. (1972). Stockholm. A/Conf. 48/14/Rev/1. United Nations. www.un.org. Retrieved from https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.48/14/REV.1

United Nations Conference on Environment and Development-UNCED (1992). www.unsystem.org. Retrieved from https://www.unsystem.org/content/united-nations-conference-environment-and-development-unced- 1992.

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : pryiniatyi 30 ver. 2019 roku. № 722/2019. president.gov.ua. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Report of the World Summit on Sustainable Development (2002). Johannesburg, South Africa. digitallibrary.un.org. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/478154.

The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. ec.europa.eu. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/archives/wssd/documents/wssd_pol_declaration.pdf.

World Summit on Sustainable Development. Plan of Implementation. enb.iisd.org. Retrieved from https://enb.iisd.org/2002/wssd/PlanFinal.pdf.

Ekologicheskaya logistika. Biznes-slovar. www.businessvoc.ru. Retrieved from http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=29175.

Zakon Ukrainy Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo : pryiniatyi 1 lyp. 2010 roku. № 2404-VI. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Sutnist, oznaky ta perevahy mekhanizmu DPP. www.me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=196d3373-eb07-4834-a61eb3608f28eb22& title=SutnistDerzhavnoprivatnogoPartnerstva.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Іванько, А., Бакун, Ю., & Ксенофонтов, М. (2019). НАПРЯМИ ДОРАДЧОГО СУПРОВОДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ДІЄВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ. Економічний дискурс, 1(4), 28–37. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-3

Номер

Розділ

Статті