DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-6

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Андрій Кулик

Анотація


Вступ. Оскільки туризм в Україні в останні роки перетворюється в динамічну й прибуткову галузь економічної діяльності, то обґрунтування й пошук шляхів підвищення якості послуг в ній набуває особливої актуальності. Посилює інтерес і актуалізує дослідження чинників впливу на якість туристичних послуг в Україні, її вихід на міжнародні ринки туристичних послуг. Значною мірою реалізація завдання обґрунтування шляхів підвищення якості туристичних послуг загалом залежить від діяльності відповідних інституцій готельно- ресторанного бізнесу та їх функціональної взаємодії. Методи. Для встановлення та ідентифікації чинників впливу на якість послуг в сфері готельно- ресторанного бізнесу при проведенні дослідження використано емпіричні методи та анкетні опитування. В досліджені використано метод абстрагування та узагальнення, що уможливило формулювання висновків щодо перспектив і шляхів підвищення якості послуг в українському готельно-ресторанному бізнесі. Результати. Проведене дослідження чинників впливу на якість послуг в готельно-ресторанному бізнесі дозволило провести їх класифікацію, ідентифікувати рівень впливовості, запропонувати шляхи та заходи щодо згладжування негативних і підвищення позитивних тенденцій в цій сфері. Логічним результатом наукового пошуку стало вироблення позиції щодо можливих шляхів подолання негативного впливу чинників на послуги в готельно-ресторанному бізнесі, в тому числі, через поетапне запровадження заходів по кожному з виокремлених факторів. Перспективи. Внесені пропозиції дозволять досягти підвищення якості послуг у готельно-ресторанному бізнесі в Україні. В перспективі можливі більш глибокі дослідження шляхів розвитку складу послуг готельно- ресторанного бізнесу, методів оцінки та контролю їх якості, використання позитивного зарубіжного досвіду з цих питань, а також пошук шляхів активізації використання комп’ютерно-комунікаційних технологій в сфері туристичної діяльності.

Ключові слова


якість; послуга; туризм; готельно-ресторанний бізнес; суб’єкти туризму; організація; удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Informatsiia shchodo vidviduvannia Ukrainy inozemnymy turystamy ta vyizdu hromadian Ukrainy za kordon I pivrichchia 2016-2019 rokiv. Ofitsiini dani Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy. me.gov.ua. Retrieved from: http://me.gov.ua/Documents/Download?id=13fa3ae9-19e7-42a7-8febebdab617d977.

Kilkist turystiv, obsluhovuvanykh turoperatoramy ta turahentamy za vydamy turyzmu v m. Ternopil (2000- 2018). te.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/T/T1.htm.

Kilkist turystiv, obsluhovuvanykh turoperatoramy ta turahentamy za vydamy turyzmu v m. Lviv (2000- 2018) (m. Lviv). lv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/year/2018/t249918_1.pdf.

Kovalchuk, T.H. (2019). Perspektyvy rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini v umovakh hlobalizatsii svitovoho hospodarstva [Perspectives for the development of hotel and restaurant business in Ukraine under conditions globalization of the world agriculture]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University], 23, 1, 126-130.

Sidyna, L.P. (2019). Perspektyvy rozvytku hotelno-restorannoi industrii Ukrainy: teoriia, praktyka, innovatsii rozvytku [Prospects for development of hotel-restaurant industrial Ukraine: the theory, practice, innovation of development]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: practice and experience], 5, 58-62. DOI: 10.32702/2306- 6814.2019.5.58.

Chepurda, H.M. (Ed.). (2019). Stan ta perspektyvy rozvytku turystychnoho ta hotelno-restorannoho biznesu : kolektyvna monohrafiia [Status and prospects of development of the tourism and hotel and restaurant business: collective monograph]. Cherkasy, Ukraine: ChDTU.

Ternopil uviishov u TOP-10 turystychnykh lideriv Ukrainy. 20 khvylyn. te.20minut.ua. Retrieved from: https://te.20minut.ua/Podii/ternopil-uviyshov-u-top-10-turistichnih-lideriv-ukrayini-10763366.html.

Turysty ne zradzhuiut Lvovu: opryliudneno statystyku za piv roku. Ukrinform. ukrinform.ua. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2788185-turisti-ne-zradzuut-lvovu-opriludneno-statistiku-zapivroku. html.

U Lvovi pidrakhuvaly zvidky pryizhdzhaly ta skilky vytrachaly turysty u 2018 rotsi. Lvivska miska rada. city-adm.lviv.ua. Retrieved from: https://city-adm.lviv.ua/news/tourism/259981-u-l-vovi-pidrakhuvali-zvidki-prijizhdzhalita- skil-ki-vitrachali-turisti-u-2018-rotsi.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет