ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Микола Городецький Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-11

Ключові слова:

маркетинг, позиціонування, аналіз, управління, автосервіс, підприємства автосервісу, конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності

Анотація

Вступ. Проблема управління конкурентоспроможністю займає одне із провідних місць в економічній політиці держави. Управління конкурентоспроможністю стосується всіх рівнів ієрархії: галузі, регіону, продукції, послуг та держави в цілому. Але особливої важливості набуває поняття «конкурентоспроможність підприємства», оскільки цей суб’єкт господарювання є основною ланкою економіки. Характеризуючи особливості розвитку конкуренції на ринку автосервісних послуг, варто відмітити, що вона в значній мірі передбачає формування кожним підприємством відповідної продуктової політики. Тобто, в конкурентній боротьбі різні автосервіси намагаються запропонувати найбільш привабливий комплекс послуг. Осмислення специфіки автосервісної галузі в сфері конкурентної боротьби, а саме концентрація зусиль одночасно на всіх елементах комунікації із споживачами автосервісних послуг, зумовило необхідність в теоретичному дослідженні та аналітичному оцінюванні управління конкурентоспроможністю автосервісних підприємств. Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з проблематики аналізу ринку. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). Результати. Запропонована методологія формування інструментів конкурентоспроможності автосервісних підприємств. Розроблено алгоритм проходження етапів визначення і реалізації конкурентної переваги автосервісного підприємства. Визначена методика сегментації ринку автосервісних послуг на основі основних параметрів: географічний – зовнішній, внутрішній ринок, регіональні ринки; клімат, рельєф, урбанізація; демографічний – чисельність населення, густина, зріст, стать та інші; соціальний, культурний, психографічний – соціальне положення, спосіб життя, рівень освіти, особисті якості, мотиви поведінки; економічний – рівень доходів, платоспроможність; галузевий – специфіка різних галузей; вигоди клієнтів – різна мотивація у виборі підприємства і послуг; статус клієнтури – постійні і потенційні клієнти, колишня клієнтура, клієнти новачки. На підставі вибраних параметрів проведено виділення сегментів методами групувань і багатовимірного статистичного аналізу. Визначені інструменти забезпечення конкурентноспроможної стратегії автосервісного підприємства, і необхідної для її формування інформації. Обгрунтовано напрямки загальної стратегії маркетингу, як реалізацію загальної стратегії формування конкурентоспроможності автосервісних послуг. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення управління конкурентоспроможністю автосервісних підприємств, виявлення ступеня їх реалізації.

Біографія автора

Микола Городецький, Тернопільський національний економічний університет

аспірант кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу

Посилання

Bilomistna, I.I., & Khorechko, V.Ye. (2012). Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism of ensuring the financial security of industrial enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6 (32), 305-307.

Butov, A.M. (2014). Formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia lohistykoiu na pidpryiemstvi [Formation of an effective logistics management system at the enterprise]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 6 (55), 211-216.

Gorbashko, Ye.A. (2010). Menedzhment kachestva i konkurentosposobnosti [Management of quality and competitiveness]. SPb, Russia : GUEF.

Illiashenko, N.S. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic bases of innovative marketing industry]. Sumy, Ukraine : Vyd-vo SumDU.

Karpenko, V.L. (2016). Rozvytok stratehichnoho marketynhu v diialnosti pidpryiemstva [Development of strategic marketing in the enterprise activity]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12, 129-135.

Kolesnikov, A.P. (2013). Zasady mekhanizmu zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstv [Fundamentals of the mechanism of ensuring the sustainable development of enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 3 (41), 97-100.

Kuznetsova, Yu.A. (2012). Marketynhove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv. [Marketing support for innovative development of domestic enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu [Collection of scientific works of Podilsky State Agrarian and Technical University], 20, 2, 372-376.

Mazur, V.S., & Mazur, N.S. (2019). Stratehiia pozytsionuvannia – instrument fokusuvannia tsilovykh spozhyvachiv [Positioning strategy – a targeting tool for target consumers]. Scientific Journal Virtus, 30, 285-288.

Nianko, V. M., & Nezdorovin, O.V. (2017). Marketynhove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv yak skladova yikh uspishnoho rozvytku [Marketing support of the activity of enterprises as a component of their successful development]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12 (72), 190-194.

Putsenteilo, P.R. (2015). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: metodolohiia analizu definitsii [Competitiveness of the enterprise: methodology of definition analysis]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 4 (59), 80-86.

Chernysh, S.S. (2012). Problemy zastosuvannia metodyk analizu finansovoho stanu na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Problems of application of methods of analysis of financial condition at domestic enterprises]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 5 (31), 142-146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Городецький, М. (2019). ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(4), 102–113. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-11

Номер

Розділ

Статті