DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-12

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Тетяна Мурована, Тетяна Харченко, Наталія Авраменко

Анотація


Вступ. Розвиток світового роздрібного ринку супроводжується змінами у підходах до вибору методів набору інструментів для проведення маркетингових досліджень, які застосовуються у роздрібній торгівлі. Сучасні методи проведення маркетингових досліджень, які включають інструменти та механізми для створення, просування, дистрибуції та обміну інформацією, відіграють велику роль та значення в умовах цифровізації економіки та виходу українських компаній на нові ринки збуту. З огляду це, виникає потреба в аналізі сучасного стану та тенденцій розвиту роздрібного ринку в Україні, дослідженні основних груп методів, що застосовуються при проведенні маркетингових досліджень, виокремленні їх видів, які доцільно використовувати в сучасних умовах функціонування ринку роздрібної торгівлі в Україні Методи. При вивченні сучасного стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі використано історичний та системний підходи. Дослідження динаміки основних показників роздрібної торгівлі проводилося за допомогою статистичних методів аналізу структури, індексного методу та методу рядів динаміки. Прогнозування показників роздрібного товарообігу підприємств проводилося за допомогою методів лінійної апроксимації, зокрема, методу найменших квадратів. З метою обґрунтування заходів щодо поліпшення збутової політики, а також методів та інструментів проведення маркетингових досліджень використано методи групування, а також методи проведення якісних та кількісних досліджень. Результати. Авторами проаналізовано сучасний стан та тенденції розвиту роздрібного ринку в Україні. Досліджено основні групи методів, які застосовуються при проведенні маркетингових досліджень, а також виокремлено окремі їх види, які доцільно використовувати в сучасних умовах функціонування ринку роздрібної торгівлі в Україні. Виокремлено етапи проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі та визначено основні завдання, які необхідно вирішити на кожному з них. Перспективи. Застосування запропонованих заходів дозволить розробити заходи із своєчасного реагування компаній-виробників продукції на існуючі запити роздрібного ринку, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності компаній, задіяних у сфері роздрібної торгівлі. Окрім того, пропозиції авторів дозволять визначити інноваційні рішення для ознайомлення покупців з новими видами товарів, а також адаптувати специфічні методи проведення маркетингових досліджень до сучасних умов функціонування світового ринку роздрібної торгівлі. Перспективами подальших досліджень можуть стати глибинний аналіз перспектив застосування фінансових технологій обробки великих масивів даних, а також спеціального програмного забезпечення при застосуванні специфічних методів проведення маркетингових досліджень (аудит торговельних точок, аналіз цінової політики у торговельних точках, аналіз структури чеку, таємний покупець, торговельна панель, ABC-аналіз, XYZ-аналіз, крос-аналіз, hall-тести, home-тести та ін.).

Ключові слова


маркетингові дослідження; методи маркетингових досліджень; роздрібна торгівля; електронна комерція

Повний текст:

PDF

Посилання


Important Retail Statistics: 2019 & 2020 Data Analysis & Market Share: Finances Online: Reviews for Business (2019). financesonline.com. Retrieved from https://financesonline.com/retail-statistics.

Osnovni pokaznyky rozdribnoi torhivli u 2017 rotsi [Main indicators of the distribution of trade in 2017]. (2018). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ sg/trg_ric/oprt2017_u.html.

Osnovni pokaznyky rozdribnoi torhivli u 1990-2016 rokakh [Main indicators of the distribution of trading in the 1990-2016 period]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ sr/trg_ric/trg_u/ 2002.html.

Optovyi ta rozdribnyi tovarooborot pidpryiemstv optovoi ta rozdribnoi torhivli u 2019 rotsi [Wholesale and retail trade turnover of wholesale and retail trade in 2019]. (2019). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/roz/roz_u/roz1219 _u.htm.

Amado, A., Cortez, P., Rita, P., & Morobe, S. (2018). Research trends on Big Data in Marketing: A text mining and topic modeling based literature analysis. European Research on Management and Business Economics, 24 (1), 1-7.

Baker ,M., & Hart, S. (2016). The Marketing Book. Routledge.

Bradley, N. (2013). Marketing Research: Tools and Techniques. Oxford.

Busca, L., & Bertrandias, L. (2020). A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing. Journal of Interactive Marketing, 49, 1-19.

Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J., Liang, T.-P., & Turban, D. (2017). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer.

Wilson, A. (2018). Marketing Research (4th Ed.). Red Globe Press.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет