МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Віталій Нянько Хмельницький національний університет, Ukraine
  • Віталій Карпенко Хмельницький національний університет, Ukraine
  • Олександр Нездоровін Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-13

Ключові слова:

маркетинг, маркетингове забезпечення, маркетингове середовище, управління підприємством, маркетингові дослідження, конкурентоспроможність

Анотація

Вступ. В умовах глобалізації України постає потреба у підвищенні ефективності маркетингового управління формуванням і розвитком конкурентних переваг економічних систем на різних рівнях господарювання, створенні сучасної інституційної бази для забезпечення сприятливих умов зростання конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках. На сьогодні розвиток економіки залежить від життєздатності та креативності маркетингової системи, яка є ефективним засобом вирішення проблеми якості управління та конкурентоспроможності товарів і послуг. Методи. При дослідженні використовувались методи теоретичного і творчого осмислення вибраної тематики. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингу. Використано такі методи дослідження: монографічний – при вивченні сутності маркетингу на підприємстві, діалектичний метод пізнання – при дослідженні планування і обґрунтуванні концепції маркетингу; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату і дослідження маркетингового забезпечення; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та механізмів управління маркетингом. Інформаційною основою дослідження слугували монографічні роботи та наукові публікації за його тематикою. Результати. Розкрито суть і зміст поняття маркетингу. Обґрунтовано, що розвиток маркетингового забезпечення – це складний діалектичний процес взаємодії чинників зовнішнього середовища і цілеспрямованого впливу чинників, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що задовольняє певні ринкові потреби. Розглянуто і обґрунтовано сутність, завдання, основні інструменти та принципи маркетингового забезпечення. Розроблено і науково обґрунтовано організаційні складові інноваційного маркетингу підприємств на основі забезпечення узгодженої взаємодії їх інноваційної та маркетингової діяльності. Визначено сутність і зміст терміну «інноваційний маркетинг». Запропоновано класифікацію різновидів інноваційного маркетингу у залежності від їх функціональної приналежності. Перспективи. У подальшому буде розроблено ефективний механізм раціонального функціонування маркетингу для різних ситуаційних і кон’юнктурних коливань в умовах волатильності ринку.

Біографії авторів

Віталій Нянько, Хмельницький національний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва

Віталій Карпенко, Хмельницький національний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва

Олександр Нездоровін, Хмельницький національний університет

аспірант кафедри маркетингу і торговельного підприємництва

Посилання

KOTLER, PHILIP & ARMSTRONG GARY (2012). PRINCIPLES OF MARKETING. GLOBAL EDITION, Pearson Prentice Hall, 14th ed.

Cova, B. & Dalli, D. (2009). Working consumers: the next step in marketing theory? Marketing Theory, 9 (3), 315-339.

Agic, E., Cinjarevic, M., Kurtovic, E., & Cicic, M. (2016). Strategic marketing patterns and performance implications. European Journal of Marketing, 50 (12), 2216-2248.

Cortez, Roberto Mora, & Johnston, Wesley J. (2018). Needed B2B marketing capabilities: Insights from the USA and emerging Latin America. International Business Review, 27 (3), 594-609.

Lamben, ZH.-ZH. (1996). Strategicheskiy marketing. Yevropeyskaya perspektiva [Strategic marketing. European Perspective]. St. Petersburg, Russia: Nauka.

Evans, D.R., & Berman, B. (2004). Marketing [Marketing]. Moscow, Russia: Sirin ; MT- Press, , 278 (in n).

Balabanova, L.V. (2001). Marketing-menedzhment [Marketing Management]. Donetsk, Ukraine: DonNUET.

Voichak, A.V. (2001). Marketynhovi doslidzhennia [Marketing research]. Kyiv, Ukraine: KNEU.

Dikson, P. (2009). Upravleniye marketingom [Marketing Management]. Moscow, Russia: Binom.

Broekhuizen, Thijs L.J., Bakker, Tom & Postma, Theo J.B.M. (2018). Implementing new business models: What challenges lie ahead? Business Horizons, Elsevier, 61(4), 555-566.

Vdovenko, Yu.S. (2011). Marketynhovi doslidzhennia yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti avtotransportnykh pidpryiemstv [Marketing Research as a Means to Increase the Competitiveness of Motor Transport Companies]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv State Technological University], 4 (54), 117-122.

Skrynkovskyi, R.M., & Protsiuk, T.B. (2013). PS-marketynh: sotsialni osnovy ta systema upravlinnia [PSmarketing: social bases and control system]. Ekonomika. Finansy. Pravo [Economy. Finances. Right], 8/1, 12-26.

Tatarenko, V.N., & Budrin, A.G. (2012). Marketingovoye obespecheniye predpriyatiya [Marketing support of an enterprise]. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of the modern economy], 1(41), 208-211.

Prychepa, I.V. Marketynhove zabezpechennia rozvytku pidpryiemstva za suchasnykh umov. conferences.vntu.edu.ua. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm- 2017/paper/download/2272/1824.

Shymko, A.V. (2014). Orhanizatsiine zabezpechennia zastosuvannia marketynhovykh tekhnolohii na torhovelnykh pidpryiemstvakh [Organizational support for the application of marketing technologies in trade enterprises]. Ekonomika rozvytku [Economics of development], 4 (72), 94-99.

Putsenteilo, P.R., Nyanko, V.M., & Karpenko V.L. (2018). Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations. European Journal of Management Issues, 26 (3-4), 103-113.

Karpenko, V.L. (2016). Rozvytok stratehichnoho marketynhu v diialnosti pidpryiemstva [Development of strategic marketing in the enterprise activity]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12, 129-135.

Nianko, V.M., & Nezdorovin, O.V. (2017). Marketynhove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv yak skladova yikh uspishnoho rozvytku [Marketing support of the activity of enterprises as a component of their successful development]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 11-12 (72), 190-194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Нянько, В., Карпенко, В., & Нездоровін, О. (2019). МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, 1(4), 123–131. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-13

Номер

Розділ

Статті