УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Інна Ховрак Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-15

Ключові слова:

заклади вищої освіти, соціальна відповідальність, репутація, репутаційні ризики, рейтинг

Анотація

Вступ. У сучасних умовах заклади вищої освіти (ЗВО) відіграють особливу роль у формуванні суспільства, тому повинні як поширювати знання про світовий досвід соціальної відповідальності, так і дотримуватись принципів соціальної відповідальності. ЗВО мають приймати активну участь в громадських ініціативах, міжгалузевому діалозі, а також допомагати розробляти стандарти регіональної і національної політики. В свою чергу, соціальна відповідальність ЗВО призводить до посилення їх репутації. Тому, метою статті є обґрунтування ролі соціальної відповідальності закладів вищої освіти у побудові їх репутаційного капіталу. Методи. При проведенні дослідження застосовувались наступні методи: кількісний та контент-аналіз літературних джерел бази даних Web of Science Core Collection (за період 1970-2019 рр.) за тематикою «репутація», «репутаційний капітал» та «репутація закладів вищої освіти»; порівняльний аналіз результатів рейтингу ЗВО World Reputation Rankings за період 2011-2019 рр. та ключових показників діяльності ТОП-10 ЗВО; абстрактно-логічний та графічний методи – для обґрунтування співпраці ЗВО із стейкхолдерами; метод наукового узагальнення – для відображення доцільності управління репутацією ЗВО на засадах соціальної відповідальності. Результати. У статті проаналізовано зацікавленості науковців з тематики управління репутацією ЗВО у розрізі країн, напрямів та років. Аналіз показників рейтингу ЗВО World Reputation Rankings дозволив виявити спільні риси та відмінності ТОП-10 ЗВО за такими критеріями: рівень репутації, вартість навчання, вартість проживання, зарплата випускників після 10 років стажу, кількість студентів на одного викладача, відсоток іноземних студентів, співвідношення студентів жінок та чоловіків, кількість студентів денного відділення. Автор розглянув різні варіанти співпраці ЗВО із стейкхолдерами, а також навів стратегічні переваги формування репутаційного капіталу ЗВО на засадах соціальної відповідальності. Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно розробки моделі забезпечення розвитку закладів вищої освіти на засадах соціальної відповідальності.

Біографія автора

Інна Ховрак, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів

Посилання

Brennan, J., King, R., & Lebeau, Y. (2004). The Role of Universities in the Transformation of Societies: An International Research Project. London, Association of Commonwealth Universities.

Vallaeys, F. (2014). University Social Responsibility: a Mature and Responsible Definition. Higher Education in The World, 5, 88-96.

Shaari, R., Sarip, A., Rajab, A., & Zakaria, W. (2018). The Impact of University Social Responsibility towards Producing Good Citizenship: Evidence from Malaysia. International Journal of Organizational Leadership, 7, 374-382.

Bice, S., & Coates, H. (2016). University sustainability reporting: taking stock of transparency. Tertiary Education and Management, 22 / 1, 1-18.

Bizerril, M., Rosa, M., Carvalho, T., & Pedrosa, J. (2018). Sustainability In Higher Education: A Review Of Contributions From Portuguese Speaking Countries. Journal of Cleaner Production, 171, 600-612.

Korchynska, O. (2019). Suchasni tendentsii marketynhovoi diialnosti zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy [Modern Tendencies of Marketing Activity of Higher Education Institutions of Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal [Economic discourse. International scientific journal], 1, 87-94.

Gomez, L. (2014). The Importance of University Social Responsibility in Hispanic America: a Responsible Trend in Developing Countries. A Responsible Trend in Developing Countries. Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability. Publisher: Emerald Group Publishing Limited, 241-268.

Lamoureux, P. (2019). Access to Information, Higher Education, and Reputational Risk: Insights from a Case Study. Canadian Journal of Law and Society, 34/3, 479-495.

Baijnath, N., & Singh, D. (2019). Examination cheating: Risks to the quality and integrity of higher education. South African Journal of Science, 115, 11-12.

Baltaru, R.D. (2019). Do non-academic professionals enhance universities’ performance? Reputation vs. Organisation. Studies in Higher Education, 44/7, 1183-1196.

Clark, P., Chapleo, C., & Suomi, K. (2019). Branding higher education: an exploration of the role of internal branding on middle management in a university rebrand. Tertiary Education and Management. doi.org. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11233-019-09054-9

Web of Science Core Collection. apps.webofknowledge.com. Retrieved from http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch& parentQid=&qid=1&SID=C3zYwHhBLWj4RlY1muP&&update_back2search_link_param=yes&page=3

World Reputation Rankings 2019. www.timeshighereducation.com. Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/

Does university reputation matter to students? www.timeshighereducation.com. Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/student/blogs/does-university-reputation-matter-students

UN Global Compact. www.unglobalcompact.org. Retrieved from https://www.unglobalcompact.org/

Khovrak, I. (2019). Doświadczenia społecznej odpowiedzialności międzynarodowych ośrodków akademickich. Społeczna odpowiedzialność: znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. odpowiedzialnybiznes.pl. Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/09/SOU_publikacja.pdf

Khovrak, I. (2019). Vplyv universytetiv na zbalansovanyi rozvytok rehioniv: ukrainskyi kontekst [The Impact of Universities on Balanced Regional Development: The Ukrainian Context]. The Ideology and Politics Journal, 2, 147-166.

Trynchuk, V., Khovrak, I., Dankiewicz, R., Ostrowska-Dankiewicz, A., & Chushak-Holoborodko, A. (2019). The role of universities in disseminating the social responsibility practices of insurance companies. Problems and Perspectives in Management,17(2), 449-461. dx.doi.org. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.35

Keys, T., Malnight, T., & Graaf, K. (2009). Open interactive popup Making the most of corporate social responsibility. McKinsey Quarterly. www.mckinsey.com. Retrieved from https://www.mckinsey.com/featuredinsights/ leadership/making-the-most-of-corporate-social-responsibility#

Reputation Institute. (2019). www.reputationinstitute.com. Retrieved from https://www.reputationinstitute.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Як цитувати

Ховрак, І. (2019). УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Економічний дискурс, 1(4), 143–152. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-15

Номер

Розділ

Статті