DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-4-16

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ ПРОЗОРОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Василь Царук

Анотація


Вступ. Удосконалення системи корпоративного управління в сучасних умовах передбачає забезпечення його прозорості, що сприятиме підвищенню ефективності рішень, які приймаються як керівництвом корпоративних структур, так і зовнішніми стейкхолдерами. Для забезпечення високого рівня корпоративної прозорості слід визначити складові даної категорії, що дозволить сформувати подальші напрями її покращення, зокрема, шляхом розвитку системи обліково-аналітичної підтримки корпоративного управління. Методи. Автором використано діалектичний та системний підходи для дослідження особливостей та відмінностей корпоративного управління і системи бухгалтерського обліку; абстрактно-логічний метод – для теоретичних узагальнень і обґрунтування шляхів вдосконалення обліку для корпоративних потреб підприємств. Результати. Встановлено відсутність єдиного і загального розуміння поняття прозорості в діяльності корпоративних структур. Виділено три основні варіанти співвідношення розуміння сутності прозорості в корпоративному управлінні та в бухгалтерському обліку. Розкрито особливості розуміння прозорості в корпоративному управлінні в контексті стейкхолдерського підходу. Висвітлено особливості забезпечення корпоративної прозорості в контексті існування проблеми економічної безпеки та конфіденційності інформації. Визначено інформаційну прозорість в корпоративній структурі як систему взаємовідносин і взаємодій між її стейкхолдерами, що полягає в тому, що суб’єкти генерування і поширення інформації надають всім іншим заінтересованим сторонам, необхідну для прийняття управлінських рішень і їх подальшої реалізації, інформацію у визначеній формі. Перспективи. Перспективи досліджень полягають у визначені складових поняття прозорості в корпоративному управлінні, що використовуються дослідниками для обґрунтування її сутності (відкритість, зрозумілість, якість).

Ключові слова


корпоративне управління; прозорість; принципи обліку; якісні характеристики корисної фінансової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreychenko, N.V. (2006). Povysheniye transparentnosti rossiyskikh korporatsiy kak usloviye soglasovaniya ekonomicheskikh interesov razlichnykh kategoriy aktsionerov. Doctor's thesis. Rostov-na-Donu.

Bohutska, L. (2017). Realizatsiya pryntsypiv transparentnosti subyektamy hospodaryuvannya [Implementation of the principles of transparency by business entities]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu [Bulletin of the Ternopil National Economic University], 4, 149-158.

Bryukhanov, D.Yu. (2005). Metody otsenki informatsionnoy prozrachnosti korporativnogo upravleniya (investitsionnyy aspekt). Candidate's thesis. Yaroslavl.

Kovalev, V.V. (2007). Finansovyy menedzhment; teoriya i praktika [Financial Management: Theory and Practice]. Moscow, Russia : Prospekt.

Makarovych, V.K., & Vyhivska, I.M. (2016). Transparentnist finansovoi zvitnosti v umovakh zastosuvannya MSFZ [Transparency of financial statements in the context of IFRS]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu [Uzhgorod University Scientific Bulletin], 2, 326-330.

Pedko, A.B. (2008). Vlasnist, kontrol i konflikt interesiv v aktsionernykh tovarystvakh [Ownership, control and conflict of interest in joint stock companies]. Kyiv, Ukraine : Kyyevo-Mohylyanska akademiya.

Kharlamova, O.V. (2015). Finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy: metodolohiya formuvannya ta praktyka implementatsiyi v Ukrayini [Financial Reporting by International Standards: Formation Methodology and Implementation Practices in Ukraine]. Kharkiv, Ukraine : Lider.

Arcot, S.R., & Bruno V.G. (2009). Silence is not golden: Corporate governance standards, transparency, and performance, working paper. London: Financial Markets Group.

Fung, B. (2014). The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance. Universal Journal of Management, 2, 72-80.

Fawzy, S. (Ed.) (2002). Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region. Washington: World Bank Publications.

Krasnokutska, N. Kruhlova, O. Kozub, V., & Martíšková P. (2019). Transparency of the enterprise: from theory to practice of evaluation (on the example of retail networks). Economic Annals-XXI, 175, 58-62.

Rezaee, Z. (2008). Corporate Governance and Ethics. Hoboken : John Wiley & Sons.

Solomon, J., & Solomon, A. (2004). Corporate Governance and Accountability. Hoboken : John Wiley & Sons Ltd.

Verhezen, P., & Morse P. (2010). Fear, Regret and Transparency: Corporate Governance Embracing Disclosure and Integrity. Washington : World Bank-NACC Publication.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет