ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

Автор(и)

  • Оксана Карман Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-2

Ключові слова:

організаційно-економічний механізм, інструменти регулювання, ринок, овочі відкритого ґрунту, державна аграрна політика

Анотація

Вступ. У нинішніх умовах роль ринку овочів відкритого ґрунту у продовольчому забезпеченні населення країни істотно підвищилася, що зумовлено необхідністю збереження та раціонального використання зростаючого внутрішнього виробництва овочів, підвищення прибутковості товаровиробників, а також повного задоволення потреб споживачів у якісній та безпечній овочевій продукції. Однак, на сьогодні галузь відкритого овочівництва знаходиться в стагнації та потребує розробки дієвих організаційно-економічних заходів щодо відновлення та подальшого розвитку. Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є науковий метод пізнання та системний, комплексний, диференційований підходи до вивчення економічних процесів виробництва продукції овочівництва відкритого ґрунту, фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців із питань ринкового й державного регулювання економічних відносин, його інфраструктури, розвитку виробництва продукції овочівництва відкритого ґрунту, удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування ринку продукції овочівництва відкритого ґрунту. Під час проведення дослідження використовувалися сучасні методи загальнонаукового та економічного пізнання суспільно-господарських явищ і процесів: історичний та монографічний, діалектичний, абстрактно-логічний, графічний та ін. Результати. Доведено, що за сутністю організаційно-економічний механізм регулювання ринку овочів відкритого ґрунту являє собою систему організаційно-економічних відносин, яка включає в себе саморегульовану систему функціонування та взаємодії сільськогосподарських товаровиробників різних організаційно-правових форм з іншими ринковими агентами, економічні відносини між якими базуються на еквівалентності обміну при раціональному рівні втручання держави у ринкові процеси. Базовими завданнями організаційно-економічного механізму регулювання ринку овочів відкритого ґрунту є формування необхідних передумов та умов для досягнення організаційної єдності господарюючих суб’єктів (сільгосптоваровиробників, переробки, сервісу та торгівлі), підвищення ефективності функціонування та стійкого розвитку овочевого підкомплексу, удосконалення господарських відносин для забезпечення інтересів економічних агентів як суб’єктів ринку овочів. Перспективи. Додержання виділених принципів функціонування організаційно-економічного механізму регулювання ринку овочевої продукції відкритого ґрунту, сприятиме в подальшому підвищенню дієвості його складових у досягненні стратегічних цілей розвитку учасників ринку. Ефективне функціонування організаційно-економічного механізму регулювання ринку овочів відкритого ґрунту повинно максимально мобілізувати потенціал і внутрішні резерви, забезпечувати взаємодію галузі з іншими сферами, галузями та складовими агропромислового виробництва як складнішої системи, яка є частиною зовнішнього макросередовища.

Біографія автора

Оксана Карман, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірантка

Посилання

Ivchenko, Ye.A. (2018). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia transformatsiiamy u systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism of transformation management in the system of economic security of the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo [Economy. Finances. Law], 1(3), 47-53.

Shevchuk, O.A. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm stanovlennia liderstva vitchyznianykh pidpryiemstv na rynku [Organizational and economic mechanism of formation of leadership of domestic enterprises in the market]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 2, 192-195.

Melikhov, A.A. (2014). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm konkurentnoho rozvytku pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism of competitive development of the enterprise]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky [Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: Economic Sciences], 27, 14-26.

Koriuhin, A.V. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia APK rehionu [Organizational and economic mechanism of regulation of agro-industrial complex of the region]. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava [Bulletin of the Khmelnytsky Institute of Regional Management and Law], 1-2, 385- 391.

Priadko, V.V. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm yak instrument ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism as a tool of economic security of the enterprise]. Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Bukovynian State Financial and Economic University. Economic sciences], 1, 9-16.

Lukinov, I. (1997). Ekonomichni transformatsii (naprykintsi ХХ storichchia) [Economic transformations (late twentieth century)]. Kyiv, Ukraine : IE NAN Ukrainy.

Mostenska, T.L. (2001). Ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia molochnoi promyslovosti Ukrainy [Economic mechanism of functioning of the dairy industry of Ukraine]. Kyiv, Ukraine : UDUKhT.

Varchenko, O.M. (2004). Rynok tsukru: optymalne poiednannia rynkovoho i derzhavnoho rehuliuvannia [Sugar market: the optimal combination of market and government regulation]. Kyiv, Ukraine : NNTs IAE.

Zinovyev, F.V. (2000). Mekhanizmy khozyaystvovaniya [Management mechanisms]. Simferopol, Ukraine : Tavriya.

Kuhlman, A. (1993). Ekonomicheskiye mekhanizmy [Economic mechanisms]. (N.I. Khrustalevа, Trans). Moskow, Russia : «Progress»; «Univers».

Izmaylov, S., Sonin, K., & Yudkevich, M. (2008). Teoriya ekonomicheskikh mekhanizmov [Theory of economic mechanisms]. Voprosy ekonomiki [Economics Questions], 1, 5-27.

Tsikhanovska, V.M. (2014). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia ta rozvytku ahroprodovolchoho rynku Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka. Unpublished doctoral dissertation. Vinnytsia National Agrarian University. Vinnytsia.

Kravchenko, S.A. (2006). Adaptatsiya sel'skokhozyaystvennykh predpriyatiy k usloviyam rynka. Monografiya [Adaptation of agricultural enterprises to market conditions. Monograph]. Kyiv, Ukraine : NNTs IAE.

Udaltsova, N.L. (2012). Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm funktsionirovaniya otrasli natsionalnoy ekonomiki [Organizational and economic mechanism of functioning of the national economy]. Ekonomika i upravleniye [Economics and Management], 6, 94-98.

Cherpak, A.Ie. (2007). Sutnist ta skladovi orhanizatsiinoho mekhanizmu upravlinnia korporatsiiamy [Еssence and components of the organizational mechanism of corporate governance]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats [Strategy of Economic Development of Ukraine: Collection of Scientific Works], 20-21, 131-137.

Sheleheda, B.H., Kasianova, N.V., & Bersutskyi A.Ia. (2006). Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise potential]. Donetsk, Ukraine : DonUEP.

Iurchyshyn, V.V. (2003). Naukovo-metodolohichni ta orhanizatsiini osnovy rozvytku system upravlinnia ahrarnym sektorom ekonomiky [Scientific-methodological and organizational bases of development of management systems of agrarian sector of economy]. Ekonomika APK [Economy AIC], 1, 17-25.

Ambrosov, V. (2006). Mekhanizmy efektyvnoho funktsionuvannia ahroformuvan [Mechanisms of effective functioning of agricultural formations]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], 6 (535), 60-66.

Khorunzhyi, M.I. (2001). Orhanizatsiia ahropromyslovoho kompleksu: pidruchnyk [Organization of agroindustrial complex: textbook]. Kyiv, Ukraine : KNEU.

Zelenskyi, A.V. (2016). Finansove rehuliuvannia ahrarnoho sektora Ukrainy: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial regulation of the agricultural sector of Ukraine: current status, problems and prospects of development]. Naukovo-metodolohichni zasady sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ahrarnoi sfery ekonomiky Ukrainy v umovakh yevro intehratsiinykh protsesiv: kolektyvna monohrafiia. Uman, Ukraine: Vydavets «Sochinskyi M.M.», 45-53.

Ivanova, C.L. Ponyatiye i struktura ekonomicheskogo mekhanizma predpriyatiya. mmi.fem.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Kopelets, O.O. (2005). Zastosuvannia elementiv mekhanizmu rehuliuvannia rozvytku silskoho hospodarstva v mezhakh system derzhavnoho i hospodarskoho upravlinnia [Application of elements of the mechanism of regulation of development of agriculture within systems of state and economic management.]. Zbirnyk naukovykh prats NADU pry Prezydentovi Ukrainy [Collection of Scientific Works of NAPA under the President of Ukraine], 2, 188-199.

Chukina, I.V. (2014). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm u systemi upravlinnia vyrobnychohospodarskoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism in the management system of production and economic activities of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], 15 (3), 230-236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Карман, О. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ. Економічний дискурс, 1(2), 20–30. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-2

Номер

Розділ

Статті