№ 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2

Зміст

Статті

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІНИ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Анна Дюк 7-19
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ PDF
Оксана Карман 20-30
UPDATING MECH ANISMS FO R DIGITALIZATION OF COOPERATION IN THE ECONOMIC SPACE OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION PDF
Sergey Osnovin, Natalia Malicevic, Ilya Malicevic 31-36
ОЦІНКА ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ЯКІСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ PDF
Борис Сидорук, Тетяна Ящук, Галина Сидорук 37-45
РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ PDF
Олексій Шкуратов 46-53
ФІСКАЛЬНА СКЛАДОВА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ PDF
Василь Воробець 54-65
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МОТИВИ УЧАСТІ В ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF
Василь Дем’янишин, Юрій Клапків 66-74
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ PDF
Вікторія Коваленко, Олена Сергєєва 75-85
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Павліна Фугело, Світлана Савіцька 86-94
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Ольга Варченко, Ірина Артімонова, Ірина Герасименко 95-108
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСНУВАННЯ СУВЕРЕННОГО ФОНДУ ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РЕАГУВАННЯ НА НОВІТНІ ВИКЛИКИ СУСПІЛЬНОМУ ДОБРОБУТУ PDF
Володимир Горин, Вікторія Булавинець 109-116
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Кочетков, Юлія Афанасова 117-125
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Мошковська 126-138
CONCEPTUAL CONSTRUCTION MODEL OF MANAGEMENT INTERACTION PDF
Irena Svydruk 139-146
ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF UPGRADING THE STAND FOR ENGINE RUNNING-IN PDF
Vitaly Andrush, Viktor Osnovin, Larisa Osnovina 147-153
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ PDF
Леонід П’ята 154-163
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Іван Свиноус, Надія Свиноус 164-173
ЦИФРОВИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Шмигель 174-182